Ședință a CLM Medgidia. Se supune la vot organigrama și statul de funcții ale Clubului Sportiv „Medgidia”

Consilierii locali ai municipiului Medgidia sunt convocați joi, 31 ianuarie, ora 17.00, în ședință ordinară.

Pe ordinea de zi sunt nouă proiecte de hotărâre, printre care și  aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Clubului Sportiv „Medgidia”.

Reamintim că, în ședințele anterioare, o parte dintre consilieri au votat împotriva adoptării acestui proiect, decizie care afectează grav activitatea sportivă din municipiul Medgidia.

Clubul Sportiv ”Medgidia” a înregistrat, în ultimul an, performanțe remarcabile la nivel național, iar continuarea activității depinde de votul pe care îl vor da consilierilor locali în ședința de joi.

Iată cele nouă proiecte:

  1. Aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor temporare de casă a secţiunii de funcţionare și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2019

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2019, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Rectificarea denumirii Serviciului comunitar de evidență a persoanelor Medgidia

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Clubului Sportiv „Medgidia”

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Stabilirea indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Medgidia, județul Constanța, începând cu 01 ianuarie 2019

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Propunerea de acordare a calificativului performanţelor profesionale individuale ale secretarului unității administrativ teritoriale Medgidia, judeţ Constanţa

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui bun proprietate publică a Municipiului Medgidia, în scopul scoaterii din funcţiune/casării

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea încetarii aplicabilităţii H.C.L.nr.24/31.03.2016

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Completarea și modificarea H.C.L. nr.60/23.03.2017 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Medgidia

Inițiator: Consilier Local, Liviu Chiriță

Lasă un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată.

Alte Știri
Încarcă mai mult