Autoritățile au dispus controale și măsuri de siguranță pentru constănțeni, de Sărbătorile Pascale

Colegiul Prefectural s-a întrunit în şedinţă astăzi, 28.03.2018, conform Ordinului Prefectului nr.144/20.03.2018, cu următoarea ordine de zi:

Colegiul Prefectural s-a întrunit în şedinţă astăzi, 28.03.2018, conform Ordinului Prefectului nr.144/20.03.2018, cu următoarea ordine de zi:

1.Raportul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța privind activitatea de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat.

La data de 31.12.2016 A.J.F.P. Constanţa avea în administrare 350.876 contribuabili, iar din analiza structurii încasărilor realizate la nivelul AJFP Constanţa în anul 2017, rezultă că programul de încasări repartizat a fost realizat în proporţie de 95,82%.

În anul 2017, la nivelul A.J.F.P. Constanta gradul de încasare/stingere a arieratelor din executare silită la persoane juridice este de 11,04% (272.381.042 lei lei din totalul de 2.467.039.608 lei) din totalul încasărilor înregistrate.

Suma încasată la bugetul general consolidat din executare silită este de 272.381.042 lei. În anul 2017 au fost organizate 123 licitaţii în urma cărora au fost valorificate 45 de bunuri mobile şi 25 bunuri imobile, au fost emise 168 decizii de atragerea raspunderii solidare pentru suma de 97.479.904 lei și a fost deschisă procedura insolvenţei pentru 269 contribuabili pentru suma de 605.194.184 lei.

2. Prezentarea măsurilor dispuse în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică pe perioada sărbătorilor pascale; supravegherea condiţiilor de desfacere a produselor agroalimentare şi pentru protecţia stării de sănătate a populaţiei în perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor pascale 2018.

În perioada premergătoare și în timpul sărbătorilor pascale, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a dispus o serie de măsuri pe linia asigurării unui climat de ordine și siguranță publică și a supravegherii condițiilor de desfacere a produselor agroalimentare și pentru protecția stării de sănătate a populației.

Astfel, se vor dispune măsuri pentru realizarea unei prezenţe active pe căile de acces ce converg spre lăcaşurile de cult, staţiunile de pe litoral, pe principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere.

În zonele cu aflux mare de credincioşi sau turişti se vor institui rezerve de intervenţie pe timpul desfăşurării manifestărilor prilejuite de această sărbătoare care, la dispoziţie, să poată acţiona pentru întărirea elementelor de dispozitiv existente, în vederea evitării producerii oricăror evenimente deosebite.

La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa s-a dispus asigurarea unei intervenţii operative a structurilor inspectoratului pentru limitarea, lichidarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă sesizate prin Sistemul Naţional Unic de Urgenţă 112 şi desfăşurarea controalelor de prevenire, împreună cu structurile abilitate, cu privire la modul de desfăşurare a manifestărilor religioase în unităţile de cult, spaţiile de alimentaţie publică ce organizează mese festive, cu prilejul sărbătorilor, precum şi spaţii comerciale în care se înregistrează afluenţă mare de persoane.

Totodată, în această perioadă sunt organizate activităţi de informare preventivă, prin care publicul este îndrumat cu privire la pericolele la care se expune în momentul supraaglomerării spaţiilor închise, precum şi la modul de comportare la manifestările religioase cu public numeros. Nu în ultimul rând, se pune un accent deosebit pe recomandările referitoare la modul în care trebuie să se comporte enoriaşii în situaţia în care, în incinta unui lăcaş de cult, izbucneşte un incendiu.

Pe perioada sărbătorilor pascale 2018, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa vor desfăşura  activităţi specifice de menţinere şi asigurare a ordinii publice, în dispozitivele stabilite de comun acord cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa şi Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanţa, în zona lăcaşelor de cult situate atât pe raza municipiului Constanţa cât şi pe raza celorlalte localităţi din judeţ, cu ocazia slujbelor religioase specifice Sărbătorilor Pascale.

În perioada săbătorilor pascale, la nivelul Gărzii de Coastă vor fi luate măsuri de intensificare a activităților specifice pentru menținerea climatului de normalitate în zona de frontieră și a fluenței fluxului de persoane și autovehicule în punctele de trecere a frontierei de stat din județul Constanța.

Se va avea în vedere realizarea unor dispozitive de acțiune în vederea combaterii migrației ilegale și infracționalității transfrontaliere.

Vor fi executate atât acțiuni punctuale cât și misiuni în sistem integrat cu celelalte structuri ale MAI pentru prevenirea stărilor conflictuale în incinta punctelor de trecere a frontierei și în localitățile aflate în zona de competență.

În perioada premergatoare și în timpul sărbătorilor pascale, Serviciul de Control în Sănătate Publica din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța va desfășura acțiuni de control igienico – sanitare în  unitățile de producție de produse specifice sărbătorilor pascale (carmangerii, laboratoare de cofetărie și patiserie), unități de desfacere, unități de alimentație publică, hoteluri.

Pentru neconformitățile constatate se vor aplica sancțiuni contraventionale conform H.G.nr.857/2011.

Personalul sanitar veterinar din cadrul DSVSA va identifica și monitoriza producătorii și comercianții care taie miei și prelucrează carne de miel, va asigura controlul stării de sănătate a animalelor și admiterea pentru sacrificare numai a animalelor sănătoase în locații autorizate și special amenajate.

Prin serviciul de specialitate din cadrul DSVSA Constanța vor fi verificate produsele de origine nonanimală specifice acestei perioade, în segmentele de prelucrare, depozitare, comercializare. În unitățile de comercializare aprobate sanitar veterinar, vor fi verificate condițiile de marcare și certificare a cărnurilor proaspete provenite de la alte specii, a certificărilor sanitare veterinare și a altor documente însoțitoare;  Este interzisă comercializarea cărnii de miel și a altor produse alimentare în regim stradal fără control sanitar veterinar.

În perioada 19.03. – 06.04.2018 inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța vor desfășura controale care vor viza modul de respectare a prevederilor legale privind conformitatea, modul de etichetare, prezentare, publicitate și comercializare a produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale în care se vor urmări, în principal, calitatea produselor comercializate, condițiile la depozitare și comercializare, modul de indicare a prețurilor, legalitatea desfășurării activității.

În perioada mai sus menționată se va asigura permanența în cadrul serviciului de preluare sesizări la telefonul 0241/550550 și o echipă de control în cazul apariției unor solicitări sau evenimente deosebite.

Lasă un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată.

Alte Știri
Încarcă mai mult