AcasăActualitateVerificați valabilitatea actului de identitate pentru a evita amenzile

Verificați valabilitatea actului de identitate pentru a evita amenzile

În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este, după cum urmează:

– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani;

– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani;

– începând cu data de 02.08.2021, persoanele cu vârsta peste 25 ani, vor avea înscris pe actul de identitate, termenul de valabilitate 03.08.2031, conform dispozițiilor art.5 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr. 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019, privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de 1 an.

Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal sau pe baza de procură specială autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul, în cazul în care acesta nu se află în ţară.

Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate:

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;

 • dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/ prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de „copil găsit” şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere ş.a.);

 • în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

 • în cazul deteriorării actului de identitate;

 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

 • la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea;

 • când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

 • în cazul schimbării sexului;

 • în cazul anulării;

 • în cazul atribuirii unui nou CNP;

 • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor care arondează localitatea de domiciliu sau reşedinţă cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În celelalte situaţii sau la împlinirea vârstei de 14 ani cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Atragem atenţia cetăţenilor să verifice termenul de valabilitate al actului de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.