Gruparea de Jandarmi Mobilă Tomis Constanța face angajări

Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța organizează concursuri în vederea încadrării a patru posturi de execuție vacante de subofițer, prin încadrare directă sau rechemare în activitate, astfel:

  • Subofițer administrativ principal (și gestionar) în specialitatea Intendență;

  • Subofițer administrativ principal (și gestionar) în specialitatea Popotă unitate;

  • Subofițer secretariat principal în specialitatea Secretariat;

  • Subofițer tehnic principal (administrator bază de date) în specialitatea Securitate și Sănătate în muncă.

  • Important de reținut:

  • Înscrierile se fac online, până pe 15.10.2021 ora 16.00;

  • Anunțurile cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarele de desfășurare ale concursurilor, bibliografia și tematica sunt afișate la sediul unității, pe pagina de internet www.jandarmeriamobilatomis.ro, secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs;

  • Informaţii suplimentare despre înscriere se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Tomis Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, bdul I.C.Brătianu, nr. 246, tel. 0241/623435, int. 24100/24157 în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

Lasă un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată.

Alte Știri
Încarcă mai mult