AcasăActualitateViitorii soţi își pot alege regimul matrimonial. Iată care sunt opțiunile

Viitorii soţi își pot alege regimul matrimonial. Iată care sunt opțiunile

Viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial:

  1. comunitatea legală,

  2. separaţia de bunuri

  3. comunitatea convenţională

Bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor

separaţia de bunuri: Fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată.

Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale se face prin încheierea unei convenţii matrimoniale

Convenţia matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimţământul tuturor părţilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială şi având conţinut predeterminat.

Convenţia matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei.

Între soţi, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei.

Regimul matrimonial încetează prin constatarea nulităţii, anularea, desfacerea prin divort sau încetarea căsătoriei prin decesul unuia dintre soti.

În timpul căsătoriei, regimul matrimonial poate fi modificat, în condiţiile legii.