AcasăActualitateSute de candidaţi pentru posturile scoase la concurs în cadrul Gărzii de...

Sute de candidaţi pentru posturile scoase la concurs în cadrul Gărzii de Cosată. Iată câţi merg mai departe

Începând cu data de 27.09.2016, Garda de Coastă a iniţiat procedura de ocupare, prin concurs, prin încadrare directă sau reîncadrare, a unor posturi vacante, în vederea completării deficitului existent la nivelul instituţiei.  

Pentru ocuparea a 63 posturi vacante de agenţi de poliţie din structuri operative, prin încadrare directă ca poliţist, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, prevăzute în cadrul Gărzii de Coastă, la compartimentele Ture Serviciu la sectoarele poliţiei de frontieră din cadrul instituţiei, s-au înscris 698 candidaţi.

Dintre aceştia, la testarea psihologică s-au prezentat 430, fiind declaraţi admişi 351 de candidaţi.

Totodată, pentru locurile de ofiţeri şi agenţi specialişti s-au înscris 145 candidaţi, din care 139 s-au prezentat la testarea psihologică, fiind declaraţi admişi 121. 

Lista candidaţilor declaraţi apt psihologic, informaţii complete privind desfăşurarea celorlalte probe de concurs şi criterii de departajare, tematica şi bibliografia necesare susţinerii concursului/examenului sunt postate pe pagina de internet a Gărzii de Coastă, www.garda-de-coasta.ro , precum şi la avizierul unităţii.

Această activitate, care presupune completarea deficitului existent la nivelul P.F.R., se înscrie în obiectivele instituţiei de creştere a capacităţii de acţiune la nivelul structurilor teritoriale şi, implicit, întărirea componentei operative a Poliţiei de Frontieră.