SPIT Constanța a emis calendarul obligațiilor fiscale pentru anul 2019

Contribuabilii care achită integral sumele datorate bugetului local până pe 31 martie 2019 beneficiază de bonificații de 10% pentru persoanele fizice, respectiv 5% pentru persoanele juridice din cuantumul impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport.

Sumele de până la 50 lei, inclusiv, se achită integral până la primul termen de plată.

Având în vedere că ultima zi de plată este o zi nelucrătoare, termenul scadent se prelungește până la sfârșitul primei zile de lucru, respectiv data de 1 aprilie 2019.

SPIT recomandă contribuabililor achitarea obligațiilor fiscale la termenele menționate, evitând astfel plata majorărilor de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună.

 

Impozit/taxăTermen de plată
Impozit clădiri

Impozit teren

Impozit mijloace de transport

Integral până la 31.03.2019, inclusiv, sau

Scadența I – până la 31.03.2019, inclusiv

Scadența II – până la 30.09.2019, inclusiv

Taxa de salubrizareScadența I – până la 31.03.2019, inclusiv

Scadența II – până la 30.09.2019, inclusiv

Taxă garajScadența I – până la 31.03.2019, inclusiv

Scadența II – până la 30.09.2019, inclusiv

Taxa anuală pentru fiecare stație fixă pentru telefonie mobilăScadența I – până la 31.03.2019, inclusiv

Scadența II – până la 30.09.2019, inclusiv

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitateIntegral până la 31.03.2019, inclusiv, sau

Scadența I – până la 31.03.2019, inclusiv

Scadența II – până la 30.09.2019, inclusiv

Taxa rezervare loc parcareIntegral, până la data de 31.03.2019, inclusiv
Taxa întreținere cimitire/loc de veciIntegral, până la data de 31.03.2019, inclusiv
Taxa de dezvoltare și promovare a turismuluiIntegral, până la data de 01.07.2019, inclusiv
Taxă clădiri/terenLunar, până pe data de 25, inclusiv, a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului de închiriere/concesiune/dare în administrare.
Impozitul pe spectacoleLunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.
Taxa pentru servicii de reclamă și publicitateLunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii reclamă și publicitate.
Taxa folosire tramă stradalăZilnic, lunar, anual după caz
Taxa deșeuri inerteSe achită ori de câte ori este necesar

Lasă un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată.

Alte Știri
Încarcă mai mult