AcasăActualitateSituație penibilă la CJC. Vicepreședintele Petre Enciu nu știe ce documente sunt...

Situație penibilă la CJC. Vicepreședintele Petre Enciu nu știe ce documente sunt în instituție

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Constanța din 31 august 2023 se află un proiect care vizează revocarea mandatelor prin care Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța (ADDJC) a fost împuternicită să realizarea mai multe proiecte în numele Consiliului Județean Constanța.

Proiectul a fost inițiat de președintele Consiliului Județean, Mihai Lupu, și vicepreședintele Petre Enciu, USR.

Mandatele la care se face referire sunt:

1. Reabilitarea a 8 drumuri județene, din care două se află pe lista scurtă în Programul Anghel Saligny:

– DJ 391 Tuzla – Biruința

– DJ 393 Techirghiol – Arsa

2. Puncte de debarcare la Marea Neagră şi la Dunăre

3. Extindere si Modernizare „Obor General Scarişoreanu”

Motivul pentru care se cere revocarea mandatelor este explicat și pe pagina de Facebook a lui Petre Enciu care spune că ”la nivel de conducere executivă, nu am reușit până în acest moment să obținem informații cu privire la stadiul lucrărilor de elaborare a unor documentații tehnico-economice şi de proiectare pentru care această asociație a fost mandatată. Or de aceste documentații depinde accesarea unor finanțări cum ar fi Programul Anghel Saligny. Mai avem la dispoziție 11 luni până când aceste documentații trebuie transmise Ministerului Dezvoltării în vederea semnării contractelor de 140 de milioane de lei.”.

Cu alte cuvinte ADD nu a raportat nimic către Consiliul Județean, iar conducerea acestei instituții nu știe în ce stadiu se află proiectele și nici cum vor fi implementate. 

Pare justă supărarea domnului Enciu, doar că realitatea este cu totul alta. ADD, condusă de Ana-Maria Vătămanu, a transmis toată documentația și toate informațiile către CJC, încă din data de 21 iulie 2023.

Probabil că cineva din CJ nu a considerat necesar să-l informeze și pe domnul Enciu și așa s-a ajuns la această situație penibilă. 

Într-un comunicat de presă, Ana-Maria Vătămanu subliniază faptul că activitatea ADD este una cât se poate de transparentă și că Consiliul Județean este la curent cu fiecare pas făcut în implementarea proiectelor pe care a fost împuternicită să le realizeze.

Redăm comunicatul integral:

Proiectul de hotărâre inițiat de domnii președinte Mihai Lupu și vicepreședinte Petre Enciu nu are obiect, astfel că o eventuală votare a lui în ședința CJC din 31 august 2023 nu poate produce efecte. Pentru corecta informare a mass-media, a opiniei publice și a doamnelor și domnilor consilieri județeni, subliniez că, prin proiectul de hotărâre inițiat de domnii Mihai Lupu și Petre Enciu, se solicită inclusiv retragerea unui mandat acordat de CJC către ADDJC, care și-a încheiat deja efectele, făcând, astfel, inutilă votarea unei hotărâri de Consiliu Județean.

Prin HCJ 315/2022, Consiliul Județean Constanța a mandatat Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța să efectueze toate demersurile pentru punerea la dispoziția Consiliului Județean Constanța a documentațiilor tehnico-economice aferente cererilor de finanțare depuse de UAT Județul Constanța, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Concret, este vorba despre două proiecte prin care se vor reface și moderniza 34,57 de km de drum județean (23,54 km – DJ 393 și 11,03 km – DJ 391).

În baza mandatului menționat, ADDJC s-a ocupat integral, în numele și în folosul autorității solicitante UAT Județul Constanța, de depunerea documentației tehnice. Ulterior, județul Constanța a primit, în anul 2022, finanțarea de 140 de milioane de lei (peste 28 de milioane de euro), prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru cele două proiecte de infrastructură.

Conform mandatului primit de ADDJC prin HCJ 315/2022, Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța a depus două cereri de finanțare, în calitate de BENEFICIAR al celor două proiecte, ambele cereri fiind semnate de domnul președinte Mihai Lupu, în calitate de reprezentant legal al autorității solicitante UAT Județul Constanța.

Astfel, după ce ADDJC a depus, în calitate de BENEFICIAR, cele două cereri de finanțare, precum și toate celelalte documente tehnico-economice, finanțarea primită de județul Constanța, în anul 2022, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, s-a făcut, în mod logic și legal, tot prin BENEFICIAR, respectiv prin ADDJC.

În data de 21.07.2023, mandatul primit de ADDJC prin HCJ 315/2022 și-a încetat efectele, aflându-ne deja în faza finală, în care între Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța, în calitatea sa de BENEFICIAR, și Ministerul Dezvoltării există doar corespondențe clarificatoare privind semnarea contractelor de finanțare prin „Anghel Saligny”.

Subliniez că, în această etapă finală în care ne aflăm în acest moment, toate acțiunile ADDJC se desfășoară strict în calitatea sa de BENEFICIAR al proiectelor, și nu în calitate de Asociație mandatată de CJC să „efectueze toate demersurile pentru punerea la dispoziția Consiliului Județean Constanța a documentațiilor tehnico-economice aferente cererilor de finanțare depuse de UAT Județul Constanța, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, așa cum prevedea mandatul primit prin HCJ 315/2022.

În aceste condiții, vorbind despre un mandat CJC care deja s-a încheiat, proiectul de hotărâre asumat de domnii președinte Mihai Lupu și vicepreședinte Petre Enciu nu poate produce efecte legale, nici măcar în urma unui vot al doamnelor și domnilor consilieri județeni.

Pentru ca toate aceste lucruri să fie cât mai transparente, pun la dispoziția mass-media, a opiniei publice, precum și a doamnelor și domnilor consilieri județeni o cronologie, dublată de documente, corespondențe instituționale, acțiuni concrete întreprinse de ADDJC, care demonstrează, pe de o parte, că Asociația, în calitatea sa de BENEFICIAR, a primit finanțarea de 140 de milioane de lei prin PNI „Anghel Saligny”, în folosul autorității solicitante UAT Județul Constanța, și, pe de altă parte, că mandatul pe care domnii președinte Mihai Lupu și vicepreședinte Petre Enciu solicită, acum, să fie revocat a încetat deja în urmă cu mai bine de o lună.

Astfel, în perioada 20.09.2021 – 21.07.2023, Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța a parcurs nu mai puțin de 15 etape-cheie, concretizate prin depunerea documentațiilor tehnico-economice și, ulterior, prin aprobarea finanțării de 140 de mil. de lei, prin PNI „Anghel Saligny”. Redăm, mai jos, toate aceste 15 etape, ordonate cronologic.

20.09.2021

ADDJC demarează achizița serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, faza nota conceptuală (N.C.) pentru proiectele obiect al Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

26.10.2021

ADDJC a comunicat Direcției Generale de Proiecte din cadrul CJC, d-nei director general Elena Georgescu, detalii despre proiectele pe care Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța urma să depună Cereri de Finanțare prin PNI „Anghel Saligny”, cu scopul de a nu se întreprinde activități/acțiuni care să se suprapună cu demersurile Asociației.

02.11.2021

A fost creat contul pe platforma MDLPA (investitii.mdlpa.ro) pentru utilizatorul ADDJC, Consiliul Județean luând act de acesta.

05.11.2021

Se aprobă în Adunarea Generală a Asociației pregătirea și depunerea proiectelor, a cererilor de finanțare pentru proiectele obiect al Programului „Anghel Saligny”.

06.11.2021

ADDJC, în calitate de Beneficiar, a încărcat, pe platforma MDLPA, cele două cereri de finanțare, precum și documentele conexe. Ambele cereri de finanțare au fost semnate de domnul președinte Mihai Lupu, în calitate de reprezentant legal al autorității solicitante UAT Județul Constanța. Cele două cereri de finanțare, pe care le puteți consulta în documentele pe care le punem la dispoziția mass-media, a opiniei publice și a doamnelor și domnilor consilieri județeni, au numerele de înregistrare 38896/05.11.2021 și 388902/05.11.2011.

31.01.2022

Informare din partea Consiliului Județean Constanța (email: presedinte@cjc.ro) referitore la primele solicitări de clarificări pentru proiectele depuse.

14.02.2022

Prioritizarea proiectelor, în cadrul platformei investitii.mdlpa.ro.

07.06.2022

ADDJC a primit solicitare de comunicare amplasament (Ministerul Dezvoltării, prin dgdri@mdrap.ro, și Consiliul Județean, prin presedinte@cjc.ro)

17.06.2022

ADDJC a răspuns Ministerului Dezvoltării, conform adreselor înregistrate la CJC sub nr. 25756/16.06.2022, respectiv 25757/16.06.2022. Primul răspuns a fost semnat olograf de președintele ADDJC și semnat electronic de președintele CJC.

05.07.2022

ADDJC a transmis al doilea răspuns consolidat la solicitarea MDLPA, și acesta fiind semnat olograf de președinte ADDJC și semnat electronic de președintele CJC.

19.07.2022

ADDJC a transmis cel de-al treilea răspuns consolidat la solicitarea MDLPA, tot semnat olograf de președintele ADDJC și semnat electronic de președinte CJC.

26.07.2022

Notificare MDLAP în legătură cu emiterea ordinului 1473/22.07.2023 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii și sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

22.11.2022

Emitere HCJ nr. 315/2022 privind acordarea unui mandat ADDJC în vederea efectuării tuturor demersurilor pentru punerea la dispoziția CJC a documentațiilor aferente cererilor de finanțare depuse prin PNI „Anghel Saligny”. Este vorba despre mandatul pentru care domnii Mihai Lupu și Petre Enciu au depus proiectul de hotărâre prin care se cere revocarea lui, în ședința CJC din 31 august 2023.

09.05.2023

Eliberare Certificate Urbanism pentru proiectele obiect al finanțării prin PNI „Anghel Saligny”, ale căror Beneficiar este ADDJC.

21.07.2023

ADDJC, în baza mandatului primit prin HCJ 315/2022, a depus documentațiile necesare pentru punerea la dispoziție a culoarelor de proiectare. Această etapă coincide cu momentul în care mandatul primit din partea CJC își încetează efectele, în faza prezentă, dar și în etapele viitoare ale proiectului, ADDJC acționând strict în calitatea sa de BENEFICIAR al celor două proiecte finanțate prin PNI „Anghel Saligny”.

Având în vedere cele prezentate, menționez că, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța, stau la dispoziția oricărei persoane interesate de clarificări, documente sau informații suplimentare referitoare la acest subiect.

Menționez că, nici până în acest moment, pe ordinea de zi a ședințelor CJC nu se regăsește un proiect de Hotarâre de Consiliu Județean de expropriere, astfel încât investițiile în infrastructura rutieră, prin finanțarea obținută prin Programul „Anghel Saligny”, să poată fi desfășurate în mod firesc. Asta deși ADDJC a făcut, în mod repetat, toate demersurile necesare către CJC.

În susținerea acestor afirmații stau documentațiile tehnico-economice depuse și însușite de D.G.T.U.A.T. din cadrul Consiliului Județean Constanța, confirmând astfel că ADDJC și-a îndeplinit sarcinile ce îi reveneau. Singurul document lipsă este punerea pe ordinea de zi a proiectului de HCJ pentru expropriere și votarea acestuia, atribut care îi revine exclusiv Consiliului Județean Constanța.

Cu respect și cu încrederea că, și de această dată, doamnele și domnii consilieri județeni vor acționa în beneficiul locuitorilor județului Constanța, ne adresăm dumnealor cu rugămintea de a ne sprijini în demersul de introducere pe ordinea de zi și de votare a unei hotărâri CJC care să poată produce efecte legale, și anume cea referitoare la exproprierile care trebuie făcute pentru buna derulare a celor două proiecte finanțate prin PNI „Anghel Saligny”.

Vă mulțumesc!

Cu toată considerația,

Ana-Maria Vătămanu

Președinte Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța”