AcasăActualitateŞedinţă de Consiliu Local la Medgidia. Se discută despre scăderea preţului apei

Şedinţă de Consiliu Local la Medgidia. Se discută despre scăderea preţului apei

Miercuri, 23 noiembrie 2016, începând cu ora 17.00, consilierii locali ai municipiului Medgidia sunt convocaţi în şedinţă ordinară pe luna noiembrie. 

Pe ordinea de zi sunt trecute 19 proiecte de hotărâre, printre care şi negocierea cu operatorul S.C. RAJA S.A. Constanța și recalcularea tarifelor de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, la valoarea de 5,6 lei/m3 inclusiv TVA.

Iată lista completă a proiectelor ce vor fi spususe votului.

1. Consiliul Local ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Mocanu Mihai ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de consilier local al Partidului M10

Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

2. Validarea mandatului de consilier local al primului supleant înscris pe lista Partidului M10
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

3. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2016
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

4. Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Municipal Medgidia
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

5. Aprobarea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Medgidia ofertantului câştigător SC Servcom Adrian SRL Medgidia
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

6. Aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III al anului 2016
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

7. Acordarea unui mandat special Primarului municipiului Medgidia în vederea încheierii cu S.C. CRH Ciment (România) S.A. – Punct de lucru Uzina Medgidia – a unei convenţii de exercitare a dreptului uz și servitute de trecere
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

8. Prelungirea mandatului administratorului al SC APOLLO ECOTERM S.R.L Medgidia şi revocarea auditorului financiar
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

9. Aprobarea repartizării unor unităţi locative situate în blocuri ANL
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

10. Aprobarea modificării şi completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Medgidia, judeţ Constanţa
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

11. Aprobarea retragerii unilaterale a Municipiului Medgidia prin Consiliul Local Medgidia, în calitate de asociat – membru fondator, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

12. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC APOLLO ECOTERM SRL Medgidia
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

13. Aprobarea susținerii din bugetul local a cheltuielilor efectuate cu recuperarea copiilor cu dizabilități din municipiul Medgidia în cadrul Centrului de recuperare pentru copiii cu dizabilități al Asociației MED-CER
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

14. Aprobarea dezmembrării imobilului-teren ce aparține domeniului privat al municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.106089
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

15. Aprobarea modificării anexei nr.2 la HCL nr.169/2008
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

16. Aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren identificat cadastral sub nr.108150
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

17. Avizarea listelor cu propunerile de casare pentru mijloacele fixe, obiecte de inventar și materiale sanitare cu regim special aparţinând Spitalului Municipal Medgidia
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

18. Aprobarea inițierii procedurii de negociere cu operatorul S.C. RAJA S.A. Constanța și recalcularea tarifelor de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, la valoarea de 5,6 lei/m3 inclusiv TVA
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

19. Aprobarea modificării art.1, alin.(2) din H.C.L. nr.62/31.08.2016
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie