AcasăActualitateŞedinţă a Consiliului Local Municipal Constanţa. Slt. Fripis Marius Daniel va primi...

Şedinţă a Consiliului Local Municipal Constanţa. Slt. Fripis Marius Daniel va primi titlul de „Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Constanța”

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, marți, 29 noiembrie 2016, ora 1200, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.09.2016;

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 10.10.2016;

3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” doamnei Elena Ploscariu;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Constanța” domnului Fripis Marius-Daniel;

iniţiator: consilier Secil-Givan Cantaragiu

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea și schimbul unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere, din recuperări;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 82/2016;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța pentru anul 2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

11.  Proiect de hotărâre privind subvenționarea activității de administrare de către R.A.E.D.P.P. Constanța a grupurilor sanitare publice;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

12.  Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor de asistență și reprezentare juridică referitoare la organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

13.  Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău 

14.  Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

15.  Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

16.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Ungureanu Aurel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

iniţiator: primar Decebal Făgădău 

17.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Palaz Mihai Anghel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

18.  Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+3E+4E-7E retras – locuințe colective cu spații comerciale la parter, pentru terenul situat în municipiul Constanța, str. Unirii nr. 19B;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

20.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 52/2016 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în prelungirea str. Bucovina, delimitată la nord de teren aparținând municipiului Constanța, la est de teren aparținând domeniului public al statului aflat în administrarea ABADL, la sud și vest de proprietăți private, inițiatori Nejloveanu Niculae și Victoria;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

21.  Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L.;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

22.  Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău 

23.  Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

24.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Constanța aprobat prin HCL nr. 159/2002;

iniţiator: consilier George-Andrei Popescu