Membrii CA-ului din Portul Constanța, revocați ilegal de către Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă

În guvernanța corporativă, regula generală este aceea că Adunarea Generală numește Consilul de Admnistratie și, apoi, Consiliul de Administratie convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acționarilor.

 

 

De data aceasta, Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a ignorat complet regulile de guvernanță corporativă, pe care probabil o consideră un moft, printr-o înțelegere cel puțin dubioasă cu Fondul Proprietatea și vom vedea cu ce miză (sunt voci care spun că a facut promisiuni de listare la bursă a portului). A convocat AGA Portului Constanța pe baza articolului 121 din legea 131, articol care se aplică în cazul companiilor mici și foarte mici.

 

 

Acțiunea a fost prefațată de cererea Fondului Proprietatea către AGA de a respinge Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al APMC, deoarece include investiții, inclusiv din surse proprii, prea mari, care vor afecta profitul companiei si implicit dividendele așteptate de Fondul Proprietatea.

Același fond nu suflă o vorbă despre profitul anormal de mare al companiei în anul 2020, deoarece majoritatea programelor de investiții au fost anulate sau întârziate din cauza pandemiei.

 

 

După o perioadă de instabilitate la nivelul Directorului General, în sfârșit se formase o echipă între Consilliul de Administrație și managementul executiv, care putea performa și care putea pune în aplicare bugetul de investiâii, acțiune ce ar fi fost în evidentă defavoare a Fondului Proprietatea, care își dorește invesții mici sau deloc pentru a avea un profit mare. Acest lucru poate fi făcut cel mai ușor prin schimbarea lucruilor care merg și, se pare, că au găsit un aliat în persoana ministrului Drulă.

 

 

AGA a fost convocată în mare grabă.

Membrii Consiliului de Administrație au aflat de acesată ședință AGA în ziua în care ea s-a ținută.

 

 

Nici preșendintele CA și nici o altă persoană împuternicită de acesta nu au fost invitați să participe, deși în statutul companiei este clar menționat acest lucru.

Alin 9 este aliniatul care a generat cele mai multe discuții, deoarece el cere neîndeplinirea indicatorilor de performanță din motive imputabile administratorilor

 

 

(9) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art. 64^4 alin. (1), declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.

 

 

Acest lucru ar presupune existența unui raport din care să reiasă faptul că nu s-au îndeplinit indicatorii și, mai mult decât atât, că acestă neîndeplinire este imputabilă administratorilor.

 

 

În primul rând, orice neîndeplinire de indicatori, ca urmare a multiplelor stări de urgență, ar fi fost un lucru greu de invocat de către cineva cu scaun la cap si cu atât mai greu ar fi fost de găsit administratorii ca fiind vinovați.

 

 

Un alt aspect ce trebuie avut în vedere este acela că toți administratorii au același contract de mandat și, prin urmare, neîndeplinirea indicatorilor ar fi condus la demiterea întregului Consiliu de Administratie, inclusiv a reprezentantului Fondului Proprietatea și a reprezentantantului Ministerului Transporturilor, nu doar a celor patru membrii demiși.

 

 

Ilegalitatea cea mai evidentă abia acum apare: din procesul verbal al ședintei reise că discuțiile s-au purtat pe aliniatele 5 și 8. În primul rând, invocarea aliniatului 5 este ilegală deoarece ea nu era înscrisă pe ordinea de zi și ordinea de zi nu poate fi schimbată în timpul ședinței.

 

Marea surpriză vine din menționarea aliniatului 5 care poate fi citit doar in corelație cu alin. 4

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

 

 

(5) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sau de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

 

 

Din acest aliniat aflăm că, de fapt, negocierile pentru stabilirea unor indicatori de performanță au eșuat de două ori și atunci membrii Consiliului de Administratie trebuiau revocați.

 

 

Potrivit unor surse credibile, nu a existat vreo negociere a acestor indicatoro financiari, ci ei au fost transmiși odată cu planul de administrare, iar AGA a luat act de acești indicatori în conformitate cu Hotărârea AGA din 30 octombrie 2018.

 

 

Din nou, invocarea acestui aliniat atrage după sine demiterea întregului Consiliu de Administratie și nu selectiv, unii sunt demișo, iar alții păstrați.

 

 

Dacă nu existau indicatori de pefromanță, ce indicatori a evaluat ministrul Cătălin Drulă atunci când a convocat AGA?

Ministrului Drulă, care și după ședința AGA continuă să spună că acest CA a fost schimbat pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță, i se solicită să facă public raportul cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea indicatorilor de performanță. În lipsa unui astfel de raport, AGA nu putea fi convocată în această formă.

 

 

Cătălin Drulă pare că este într-o mare eroare atunci când anunță schimbarea unui CA pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță, deoarece simpla lor neîndeplinire are ca efect doar neacordarea remunerației variabile (pe lângă suma fixă acordată) administratorilor și managementului executiv.

 

 

În istoria portului Constanța, nu există consiliu de administrație sau director care să fi primit remunerația variabilă și asta a fost din nou în avantajul statului și Fondului Proprietatea, care au economisit câteva milioane bune.

 

 

Pentru a revoca un CA pe acest motiv este necesar ca administratorii să fie vinovați și este greu de stabilit astfel de vinovații în cazul oricărui CA.

 

 

Procesul verbal al AGA face referire la niște rapoarte de control, dar aceste acțiuni de control nu au fost înregistrate în registrul unic de control al companiei, nu au număr de înregistrare și nu au fost comunicate membrilor CA, prin urmare din punct de vedere legal ele nu există. Cât despre Hotărârea Tribunalului Constanța, ea nu este definitivă și, așa cum am arătat într-un articol anterior, ea nu are implicații legale, deoarece acest CA a fost reînvestit prin vot cumulativ în septembrie 2019 (aceasta reînvestire anulează și documentele emise înainte de septembrie 2019).

 

 

Citește și: https://atacdeconstanta.com/furtuna-intr-un-pahar-cu-apa-ca-ul-portului-constanta-a-fost-desemnat-prin-vot-cumulativ/

 

1 Comentariu
  1. […] Reamintim că, pe 15 aprilie 2021, fostul ministru al Transorturilor, demisionarul Cătălin Drulă, a convocat AGA în mare grabă și a schimbat o parte din membrii CA. Decizia a fost luată în regim de urgență, deși nu se impunea acest lucru și s-au ridicat multe semne de întrebare cu privire la măsurile impuse. Detalii aici […]

Lasă un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată.

Alte Știri
Încarcă mai mult