Inspectoratul Școlar Județean – Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța

Inspectoratul Școlar al Județului Constanța anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța, conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat.în baza Ordinul ministrului educației nr. 4597/06.08.2021 cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul M.E. nr. 5195/03.09.2021 și a notei Ministerului Educației nr.32881/13.09.2021.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

  1. Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  2. Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

  3. Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

  4. Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

  5. Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  6. Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

  7. Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  8. Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

(2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.

(4) La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al unei unități de învățământ special sau al centrului școlar pentru educație incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (1) și au specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcții didactice în învățământul special, în concordanță cu Centralizatorul în vigoare.

   (5) În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificat de competențe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.

   (6) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menționate la alineatul (5).

(7) În situațiile de la alineatele (5) și (6), comisia de organizare a concursului identifică funcțiile de conducere vacante din unitățile de învățământ care necesită respectarea condiției ca unul dintre directori să cunoască limba minorității și afișează această listă la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar, menționând că pentru funcțiile respective candidații trebuie să îndeplinească această cerință.

   (8) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este normată doar funcția de director, nu se aplică prevederile alin. (5) și (6). În cazul în care o astfel de funcție este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaște limba minorității respective, acesta are obligația de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secția cu predare în limba minorității naționale în consiliul de administrație al unității de învățământ.

(9) Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de înscriere

Conform Anexei nr. 1 din O.M.E. 5195/2021privind Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Sesiunea 2021, candidații își vor depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicate în perioada 15-26 septembrie 2021.

https://www.isjcta.ro/category/management-strategie-institutionala/comunicare-manageriala/

LISTA POSTURILOR DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT

SCOASE LA CONCURS, SESIUNEA 2021

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământNumăr directori numiți la 1.09.2021Număr director adjunct numiți la 1.09.2021

1

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’ALBATROS’ CONSTANŢA

1

2

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’DELFINUL’ CONSTANŢA

1

1

3

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’MARIA MONTESSORI’ CONSTANŢA

1

4

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR MEDGIDIA

1

5

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR NR. 1 CONSTANŢA

1

1

6

PALATUL COPIILOR CONSTANŢA

1

1

7

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ,,PEŞTIŞORUL DE AUR” NĂVODARI

1

8

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ,,ROBOŢEL” CONSTANŢA

1

9

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ,,ZUBEYDE HANIM” CONSTANŢA

1

10

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 VALU LUI TRAIAN

1

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,2 PITICI” CONSTANŢA

1

12

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,AMICII” CONSTANŢA

1

13

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,AZUR” CONSTANŢA

1

14

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,CĂSUŢA DE TURTĂ DULCE” CONSTANŢA

1

15

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,DUMBRAVA MINUNATĂ” CONSTANŢA

1

16

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,FLORILOR” CUMPĂNA

1

17

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,GULLIVER” CONSTANŢA

1

18

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,ION CREANGĂ’”MEDGIDIA

1

19

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LICURICI” OVIDIU

1

20

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUCIAN GRIGORESCU” MEDGIDIA

1

21

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA COPIILOR” CONSTANŢA

1

22

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA FLORILOR” NĂVODARI

1

23

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA POVEŞTILOR” CONSTANŢA

1

24

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMINIŢA” LUMINA

1

25

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MUGUREL” CONSTANŢA

1

26

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PERLUŢELE MĂRII” CONSTANŢA

1

27

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,RIŢA GĂRGĂRIŢA” AGIGEA

1

28

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,SFÂNTA MARIA” CUMPĂNA

1

29

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,STELUŢELE MĂRII’ CONSTANŢA

1

30

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,TIC-PITIC” HÂRŞOVA

1

31

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,VESELIEI” NĂVODARI

1

32

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PARADISUL COPIILOR” CUMPĂNA

1

33

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 VALU LUI TRAIAN

1

34

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 CONSTANŢA

1

35

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 CONSTANŢA

1

36

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 CONSTANŢA

1

37

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANŢA

1

38

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANŢA

1

39

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 CONSTANŢA

1

40

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANŢA

1

41

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 CONSTANŢA

1

42

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANŢA

1

43

COLEGIUL COMERCIAL ,,CAROL I” CONSTANŢA

1

1

44

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA

1

1

45

COLEGIUL NAŢIONAL ,,KEMAL ATATURK” MEDGIDIA

1

46

COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIHAI EMINESCU” CONSTANŢA

1

1

47

COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANŢA

1

1

48

COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE ,,REGINA MARIA” CONSTANŢA

1

1

49

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” CONSTANȚA

0

1

50

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ,,CONSTANTIN BRĂTESCU” CONSTANŢA

1

1

51

LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV

1

1

52

LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ

1

53

LICEUL COBADIN

1

1

54

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,,’NICOLAE ROTARU” CONSTANŢA

1

2

55

LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA

1

1

56

LICEUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU” CONSTANŢA

1

1

57

LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA

1

58

LICEUL TEHNOLOGIC ,,AXIOPOLIS” CERNAVODĂ

1

59

LICEUL TEHNOLOGIC ,,C.A.ROSETTI” CONSTANŢA

1

1

60

LICEUL TEHNOLOGIC ,,CARSIUM” HÂRŞOVA

1

61

LICEUL TEHNOLOGIC ,,DIMITRIE LEONIDA” CONSTANŢA

1

1

62

LICEUL TEHNOLOGIC ,,DOBROGEA” CASTELU

1

63

LICEUL TEHNOLOGIC ,,DRAGOMIR HURMUZESCU” MEDGIDIA

1

1

64

LICEUL TEHNOLOGIC ,,GHEORGHE DUCA” CONSTANŢA

1

1

65

LICEUL TEHNOLOGIC ,,GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANŢA

1

1

66

LICEUL TEHNOLOGIC ,,I.C.BRĂTIANU” NICOLAE BĂLCESCU

1

1

67

LICEUL TEHNOLOGIC ,,IOAN N.ROMAN” CONSTANŢA

1

1

68

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION BĂNESCU” MANGALIA

1

1

69

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION PODARU” OVIDIU

1

1

70

LICEUL TEHNOLOGIC ,,JEAN DINU” ADAMCLISI

1

71

LICEUL TEHNOLOGIC ,,LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

1

1

72

LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI VITEAZU” MIHAI VITEAZU

1

73

LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE DUMITRESCU” CUMPĂNA

1

1

74

LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE ISTRĂŢOIU” DELENI

1

1

75

LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE TITULESCU” MEDGIDIA

1

76

LICEUL TEHNOLOGIC ,,PONTICA” CONSTANŢA

1

77

LICEUL TEHNOLOGIC ,,RADU PRIŞCU” DOBROMIR

1

78

LICEUL TEHNOLOGIC ,,TOMIS” CONSTANŢA

1

1

79

LICEUL TEHNOLOGIC CIOBANU

1

80

LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC

1

1

81

LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA

1

82

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA

1

1

83

LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA

1

1

84

LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR

1

1

85

LICEUL TEORETIC ,,CALLATIS” MANGALIA

1

1

86

LICEUL TEORETIC ,,CARMEN SYLVA’”EFORIE

1

1

87

LICEUL TEORETIC ,,DECEBAL” CONSTANŢA

1

1

88

LICEUL TEORETIC ,,EMIL RACOVIŢĂ” TECHIRGHIOL

1

1

89

LICEUL TEORETIC ,,GEORGE CĂLINESCU” CONSTANŢA

1

1

90

LICEUL TEORETIC ,,GEORGE EMIL PALADE’”CONSTANŢA

1

91

LICEUL TEORETIC ,,IOAN COTOVU” HÂRŞOVA

1

1

92

LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA” CONSTANŢA

1

1

93

LICEUL TEORETIC ,,NICOLAE BĂLCESCU” MEDGIDIA

1

94

LICEUL TEORETIC ,,OVIDIUS” CONSTANŢA

1

1

95

LICEUL TEORETIC ,,TRAIAN” CONSTANŢA

1

1

96

LICEUL TEORETIC ,,ANGHEL SALIGNY” CERNAVODĂ

1

1

97

LICEUL TEORETIC BĂNEASA

1

1

98

LICEUL TEORETIC ,,MIHAIL KOGĂLNICEANU” MIHAIL KOGĂLNICEANU

1

1

99

LICEUL TEORETIC MURFATLAR

1

1

100

LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ

1

1

101

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ADRIAN V.RĂDULESCU” MURFATLAR

1

1

102

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CONSTANTIN BRÂNCUŞI’ MEDGIDIA

1

103

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,DAN SPĂTARU”ALIMAN

1

104

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,DUMITRU GAVRILESC” GÂRLICIU

1

105

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,EMIL GÂRLEANU” BĂRĂGANU

1

106

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GALA GALACTION” MANGALIA

1

1

107

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE COŞBUC„ 23 AUGUST

1

1

108

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE ENESCU’ NĂVODARI

1

1

109

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE LAZĂR’ CORBU

1

1

110

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE MOISIL” NĂVODARI

1

1

111

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.L.CARAGIALE” MEDGIDIA

1

112

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN ATANASIU” LIPNIŢA

1

113

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION BORCEA” AGIGEA

1

114

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” ALBEŞTI

1

1

115

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION GHICA” TORTOMAN

1

116

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’,,lUCIAN GRIGORESCU” MEDGIDIA

1

1

117

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MARIN VOINEA”CERCHEZU

1

118

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU’”COSTINEŞTI

1

119

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL SADOVEANU” MEDGIDIA

1

120

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRCEA DRAGOMIRESCU” MEDGIDIA

1

121

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRCEA ELIADE” CERNAVODĂ

1

122

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICHITA STĂNESCU” MERENI

1

123

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE MARALOI” SARAIU

1

124

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,S.A.ESENIN” GHINDĂREŞTI

1

125

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL ANDREI” MANGALIA

1

126

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SPIRU HARET’ MEDGIDIA

1

127

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,TUDOR ARGHEZI” NĂVODARI

1

1

128

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’VICEAMIRAL IOAN MURGESCU’ VALU LUI TRAIAN

1

129

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ADRIAN GHENCEA” SĂCELE

1

130

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 AMZACEA

1

131

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CASTELU

1

1

132

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CERNAVODĂ

1

133

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CHIRNOGENI

1

134

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOCÂRLIA

1

135

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMANA

1

136

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUZA VODĂ

1

1

137

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DUMBRĂVENI

1

138

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD

1

139

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FÂNTÂNELE

1

140

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDINA

1

141

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HÂRŞOVA

1

142

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HORIA

1

143

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ION CORVIN

1

144

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ISTRIA

1

145

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LIMANU

1

146

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUMINA

1

1

147

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MANGALIA

1

1

148

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MIRCEA VODĂ

1

1

149

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OLTINA

1

150

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PANTELIMON

1

151

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PECINEAGA

1

152

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PEŞTERA

1

153

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POARTA ALBĂ

1

1

154

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RASOVA

1

155

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SALIGNY

1

156

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SEIMENI

1

157

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SILIŞTEA

1

158

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TÂRGUŞOR

1

159

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TOPALU

1

160

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TUZLA

1

1

161

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALU LUI TRAIAN

1

1

162

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VULTURU

1

163

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 ,,MIHAIL KOICIU” CONSTANŢA

1

164

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 ,,DR.CONSTANTIN ANGELESCU’ CONSTANŢA

1

165

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 ’B.P.HAŞDEU’ CONSTANŢA

1

1

166

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 ,,MARIN IONESCU DOBROGIANU” CONSTANŢA

1

1

167

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 ,,ION MINULESCU” CONSTANŢA

1

168

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 ,,JEAN BART” CONSTANŢA

1

169

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CERNAVODĂ

1

170

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ‘POET OVIDIU’ OVIDIU

1

171

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 ’I.C.BRĂTIANU’ CONSTANŢA

1

172

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” CONSTANŢA

1

1

173

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 ,,ION JALEA’”CONSTANŢA

1

1

174

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 ,,DAN BARBILIAN” CONSTANŢA

1

1

175

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 ..MIHAI VITEAZUL” CONSTANŢA

1

1

176

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3,, CIPRIAN PORUMBESCU” CONSTANŢA

1

177

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MANGALIA

1

1

178

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 ,,GHEORGHE ŢIŢEICA” CONSTANŢA

1

1

179

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 ,,ANGHEL SALIGNY” CONSTANŢA

1

180

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 ,,DIMITRIE CANTEMIR” CONSTANŢA

1

1

181

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 ,,NICOLAE TONITZA” CONSTANŢA

1

1

182

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 ,,AUREL VLAICU” CONSTANŢA

1

1

183

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 ,,FERDINAND” CONSTANŢA

1

1

184

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 ,,NICOLAE TITULESCU’”CONSTANŢA

1

185

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 ’REMUS OPREANU’ CONSTANŢA

1

1

186

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 CONSTANŢA

1

1

187

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 CONSTANŢA

1

188

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANŢA

1

1

189

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ’SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL’ CONSTANŢA

1

Lasă un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată.

Alte Știri
Încarcă mai mult