Felix Stroe: ”RAJA absoarbe 25% din totalul fondurilor europene atrase de România”

Vineri, 12.06.2020, a fost semnat Contractul de Lucrări 22 (CL 22) “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție în localitatea Lazu, reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, reabilitare stație de pompare apă uzată, stații noi de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente, din localitatatea Agigea. Rețele apă Ovidiu, Cumpăna, Poiana. Aducțiuni Ovidiu, Poiana. Rețele de canalizare Ovidiu, Cumpăna, Poiana.​”

Contractul are o valoare totală 67.835.525,22 lei și vizează investiții pe raza a 3 UAT din județul Constanța în 5 localități (Ovidiu, Poiana, Agigea, Lazu, Cumpăna).

Lucrările fac parte din Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria sa de operare, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), elaborat de RAJA, care are o valoare de peste 593 milioane Euro și vizează investiții pe raza a 91 de localități din cadrul a 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov), fiind structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

Contribuția Operatorului Regional RAJA SA la realizarea acestor investiții este de 138.902.230,70 Lei (33.054.818 Euro).

Am semnat un contract european pentru dezvoltarea rețelelor de utilități de apă și canalizare în trei unități teritoriale: Ovidiu, Agigea Cumpăna. Este extrem de important pentru locuitorii acestor localități să beneficieze de apă, canalizare, servicii civilizate de viață, la nivelul anului 2020. Investim în județul Constanța, în cadrul POIM, peste 460 milioane euro. Este o performanță pe care puțini o ating. În urma unei analize făcută la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, s-a făcut o estimare a cantității de bani europeni ce va fi absorbită de România în anul 2020. În această analiză, din toată suma preconizată că va fi atrasă de țara noastră anul acesta, pe toate axele de finanțare, 25% vine către RAJA.”, a declarat Felix Stroe.

Pornind de la Master Plan-urile judeţelor, Studiul de Fezabilitate al Proiectului evidenţiază necesitatea şi soluţiile de extindere şi modernizare a infrastructurii reţelelor de apă şi apă uzată, principalii indicatori fiind următorii:

1. Sistemul de alimentare cu apă:

 • Extindere şi reabilitare reţea de apă: aproximativ 726 km

 • Construcţie şi reabilitare staţii de tratare a apei: 48 unităţi

 • Construcţie şi reabilitare staţii de pompare a apei: 46 unităţi

 • Construcţie şi reabilitare surse de apă: 42 unităţi

 • Construcţie şi reabilitare rezervoare: 45 unităţi

 • Dispecerate locale SCADA – apă: 14 locaţii cu întreg sistemul necesar

2. Sistemul de canalizare:

 • Extindere şi reabilitare reţea de canalizare: aproximativ 578 km

 • Construcţie şi reabilitare staţii de pompare apă uzată: 138 unităţi

 • Construcţie şi reabilitare staţii de epurare apă uzată: 6 unităţi

 • Construcţie instalaţie de valorificare nămol: 1 unităţi

 • Dispecerate locale SCADA – canal: 17 cu întreg sistemul necesar

Una dintre cele mai importante investiţii este reprezentată de Sistemul Regional Constanţa, în valoare estimată de peste 60 milioane Euro, respectiv realizarea a peste 100 km de conducta aducţiune, de la Medgidia până la Limanu, asigurându-se astfel apa potabilă de calitate pentru centrul şi sudul judeţului, aceasta fiind captată din cel mai mare bazin acvifer din ţară, care se află în zona Medgidia – Poarta Albă.

Prin implementarea acestor investiţii gradul de conformare la prevederile directivelor europene va creşte de la 50,40% la 99,66% pentru sistemul de alimentare cu apă şi de la 64,06% la 87,27% pentru sistemul de apă uzată, totalul populației deservite în aria Proiectului fiind de 643.000 locuitori.

Evoluţia implementării celor 54 de contracte se prezintă astfel:

 • 23 de contracte atribuite (19 de lucrări şi 4 de servicii), cu o valoare totală de 668.478.666,54 lei;

 • 11 documentații de atribuire au fost publicate pe platforma SICAP, având o valoare totală estimată de 581.364.468,30 lei;

 • 20 de documentații de atribuire urmează a fi publicate pe platforma SICAP pȃnă la sfârşitul anului 2020, având o valoare totală estimată de 1.065.612.470,69 lei.

Lasă un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată.

Alte Știri
Încarcă mai mult