AcasăActualitateDGEP - Tot ce trebuie să știți despre eliberarea Cărţii de Identitate...

DGEP – Tot ce trebuie să știți despre eliberarea Cărţii de Identitate Provizorii – C.I.P.

Cartea de identitate provizorie este actul de identitate, care se eliberează cetăţeanului român, în cazul în care acesta nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, respectiv, nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:

a) certificatul de naştere;

b) certificatul de căsătorie;

c) certificatul/hotărârea de divorţ;

d) dovada adresei de domiciliu.

Documente necesare eliberării cărții de identitate provizorii sunt:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

  • actul de identitate deținut;

  • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu;

– 2 fotografii de dată recentă, mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Precizări:

  • în situaţia în care solicitantul cererii de eliberare a actului de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de domiciliu, este necesară și prezenţa proprietarului cu actul de identitate.

  • în situația persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinație de locuință și nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie, se înscrie adresa ultimului domiciliu, dacă în urma verificărilor efectuate în teren de către lucrătorii poliţiei se constată că locuiesc efectiv la acea adresă.

  • pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost, pentru cele al căror act de identitate a fost anulat, pentru cele care nu locuiesc la adresa declarată, precum şi pentru cele care nu pot declara domiciliul la adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie, se înscrie localitatea (ex: mun. Constanța), unde a fost identificată persoana, în urma verificărilor efectuate în teren, de către lucrătorii poliției.

  • cartea de identitate provizorie are o valabilitate de 1an.

  • termenul de soluționare a cererilor privind eliberarea cărților de identitate provizorii, care necesită verificări în teren, este de maxim 45 zile.