AcasăActualitateDeclarat incompatibil de către ANI, Ion Dumitrache a demisionat din funcţia de...

Declarat incompatibil de către ANI, Ion Dumitrache a demisionat din funcţia de consilier judeţean

Astăzi în şedinţa de consiliu judeţean, unul din punctele de pe ordinea de zi a fost un proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului lui Ion Dumitrache, consilier din partea PSD. Demisia acestuia a venit în urma constatării de către Agenţia Naţională de Integritate a stării de incompatibilitate în care acesta s-a aflat în perioada 2008-2012.

Reamintim că în urmă cu un an ANI îl declara incompatibil pe Dumitrache deoarece una din firmele deţinute de acesta făcea afaceri cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Iată comuncatul ANI din octombrie 2012:

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către DUMITRACHE Ion, Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Constanța.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, DUMITRACHE Ion fiind informat, la data de 16.03.2012(confirmare de primire 21.03.20112) și 11.05.2012 (confirmare de primire 16.05.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de31.05.2012, DUMITRACHE Ion a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor demarate la data de 13.03.2012, s-au constatat următoarele:

DUMITRACHE Ion s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, pe durata exercitării mandatului de Consilier județean, respectiv 2008 – 2012, S.C. EUROSANTIS S.R.L. (societate comercială la care acesta deține, împreună cu soția, calitățile de asociat, respectiv funcțiile de administrator) a încheiat un număr de 28 contracte de furnizare produse, în valoare totală de 7.191.209,64 Lei, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, aflată în subordinea Consiliul Județean Constanța, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 90, alin. (1) şi (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

DUMITRACHE Ion deține funcția de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Constanța din data de 23.06.2008.

În perioada 08.10.1992 – 11.04.2003, DUMITRACHE Ion și soția acestuia au deținut funcțiile de administrator și, totodată, începând cu data de 08.10.1992 și până în prezent, dețin calitățile de asociat în cadrul S.C. EUROSANTIS S.R.L.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 90, alin. (1) şi (2) din Legea nr.161/2003, “Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”.