AcasăActualitateConstantin Hogea, Primarul Municipiului Tulcea, declarat incompatibil de ANI

Constantin Hogea, Primarul Municipiului Tulcea, declarat incompatibil de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, existenţa unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 328.770,55 Lei (aprox. 77.190 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către CONSTANTIN HOGEA, Primarul Municipiului Tulcea.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, CONSTANTIN HOGEA fiind informat, la data de 10.03.2011 (confirmare de primire din data de 16.03.2011), respectiv la data de 09.10.2012 (confirmare de primire din data de 12.10.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

La data de 22.03.2011, CONSTANTIN HOGEA a transmis un punct de vedere, iar, la 16.10.2012 și, ulterior, la data de 22.10.2012, acesta s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate, ocazie cu care a luat cunoștință de informațiile și datele cuprinse în dosarul de evaluare, depunând, totodată, o serie de documente.

În urma evaluărilor demarate la data de 28.02.2011, s-au constatat următoarele:

Existența unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 328.770,55 Lei (aprox. 77.190 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către CONSTANTIN HOGEA, Primarul Municipiului Tulcea.

CONSTANTIN HOGEA exercită, în prezent, al treilea mandat consecutiv de Primar al Municipiului Tulcea, fiind validat în funcție la data de 16.06.2012.

În luna ianuarie 2009, respectiv ianuarie 2011, CONSTANTIN HOGEA a dobândit împreună cu VALERIA HOGEA, soția acestuia, un imobil în Municipiul Tulcea și un spațiu de producție pentru suma totală de 328.770,55 Lei. La data efectuării tranzacțiilor imobiliare menționate anterior, nu au fost identificate solduri contabile în conturile bancare deținute de CONSTANTIN HOGEA și VALERIA HOGEA, care să ateste fonduri necesare efectuării acestor tranzacții.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Constanţa, potrivit dispozițiilor art. 17, alin. 4 din Legea nr. 176/2010, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la averea dobândită şi veniturile realizate de către CONSTANTIN HOGEA, în perioada exercitării funcţiei publice.

Persoana a cărei declaraţie de avere a fost supusă evaluării, fiind identificate diferenţe semnificative, este considerată incompatibilă.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.