Consilierii din C.J. Constanţa intră în şedinţă. Reabilitarea obiectivelor culturale, pe ordinea de zi

În conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, se convoacă Consiliul Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, pe data de 22.11.2016,    ora 13.00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza SF/DALI aferenţi proiectului „ Restaurarea, conservarea, amenajarea şi punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”.

Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza SF/DALI aferenţi proiectului „Reabilitarea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa”.

Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza SF/DALI aferenţi proiectului „Salvarea şi punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu”.

Iniţiator: Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza SF/DALI aferenţi proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea şi valorificarea cultural turistică a Cetăţii Carsium (Hârşova).

Iniţiator: Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza SF/DALI  aferenţi proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 223: tronsonul Cernavodă-Rasova-Aliman-Ion Corvin”.

Iniţiator:  Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

6. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului judeţului Constanţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”.

Iniţiator:  Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

7. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Camera Agricolă Judeţeană Constanţa.

Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Listei de Investiţii pe anul 2016 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.

Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului judeţean Constanţa pe trimestrul III  din anul 2016.

Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţean pe anul 2016.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor aferente implementării proiectului  „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa”

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

Lasă un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată.

Alte Știri
Încarcă mai mult