AcasăActualitateCN APM SA a lansat proiectul ”Modernizarea infrastructurii și protecția mediului în...

CN APM SA a lansat proiectul ”Modernizarea infrastructurii și protecția mediului în Portul Constanța -PROTECT”

Luni, 28 noiembrie 2016, ora 14, la sediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a avut loc conferința de presă de lansare a proiectului: ”Modernizarea infrastructurii și protecția mediului în Portul Constanța -PROTECT”

În cadrul programului de finanțare Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)” / “Connecting Europe Facility” (CEF), Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în calitate de beneficiar și Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), în calitate de autoritate de management, au semnat pe 24 octombrie 2016contractul de finanțare nr. INEA/CEF/TRAN/M2015/1131569, având ca obiect realizarea proiectului de investiție: ”Modernizarea infrastructurii și protecția mediului în Portul Constanța -PROTECT”.

Bugetul proiectului este de: 12,696,125 EUR (fără TVA), din care:

85% rata de finanțare CEF: 10,791,706 EUR

15% contribuție de la bugetul de stat: 1,904,419 EUR

Perioada de implementare a proiectului:  01.07.2016 – 31.07.2019

Principalele obiective ale proiectului sunt:

1.Modernizarea infrastructurii Portului Constanța prin prelungirea în aliniament a cheului de acostare existent, aferent Danei DA2, cu o lungime de 130 metri și crearea unei platforme în spatele noului front de acostare, cu o suprafață de 4.370 metri pătrați, pentru echiparea cu diverse utilități necesare proceselor tehnologice specifice navelor tehnice;

2. Amplasarea de echipamente și utilități pe platforma nou creată, inclusiv o nouă instalație de tratare a apelor uzate colectate de la nave, în scopul separării și tratării acestora;

3. Îmbunătățirea accesului maritim în Portul Constanța prin înnoirea și modernizarea sistemului de semnalizare aferent bazinelor portuare și a șenalului navigabil;

4. Modernizarea parcului de nave tehnice al Portului Constanța prin achiziția unei nave tanc autopropulsat 500 TDW multifuncționale, pentru colectarea deșeurilor de la nave.

Necesitatea implementării acestui proiect a rezultat din obligația CN APM SA Constanța de a asigura în calitate de administrație portuară, o serie de facilități privind infrastructura, condițiile de mediu și de siguranță a navigației.

CN APM SA trebuie să asigure dotarea și disponibilitatea permanentă a instalațiilor portuare de a prelua orice tip și orice cantitate  de deșeuri generate de nave și de reziduuri ale mărfurilor de la navele care fac escală în port.

În prezent, capacitățile de preluare / stocare / tratare a deșeurilor generate de nave sunt insuficiente, în contextul în care Portul Constanța este tranzitat de un număr în creștere de nave de capacități mari.

Aderarea la convențiile internaționale impune reguli clare de preluare a diverselor tipuri de ape uzate, ape de balast, ape gri, și altele, în condiții restrictive care impun utilizarea de nave specializate cu capacități optime pentru a limita numărul de deplasări de la navele din port la instalațiile tratare/neutralizare de la uscat.

Aceste instalații vor procesa sau trata aceste ape uzate și apoi le vor deversa în condițiile impuse de convențiile internaționale.

Acest proiect se înscrie în preocupările administrației Portului Constanța cu privire la asigurarea unui mediu curat, ferit de pericole, astfel, contribuind la protejarea ariei ROSPA 0076 „Marea Neagră“.