AcasăActualitateŞedinţă de Consiliu Local, luni 3 februarie. Iată ordinea de zi

Şedinţă de Consiliu Local, luni 3 februarie. Iată ordinea de zi

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, luni, 3 februarie 2014, ora 1200, la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi :

 1.     Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2013; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T.C. Constanţa pe anul 2013;

         iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

4.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.E.D.P.P Constanţa pe anul 2013;

         iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

5.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.D.E.T. Constanţa pe anul 2013;

         iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2014;        

 iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2014 ale R.A.D.E.T. Constanţa

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanţa pe anul 2014;

         iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T.C. Constanţa pe anul 2014;

         iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C.I.L.Confort Urban Constanţa pe anul 2014;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.I.L.Confort Urban Constanţa pe anul 2014;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

12.  Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Constanţa doamnei Frîncu Elena.

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

13.  Proiect de hotărâre privind  reorganizarea activităţii Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa.

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

14.  Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi la transportul urban de călători în municipiul Constanţa persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr.44/1994 şi Legii nr.341/2004;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe aflate în patrimoniul S.C.Confort Urban S.R.L.;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

17.  Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea art.1 din H.C.L.nr.499/23.12.2004 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor dotări urbane, ecarisaj, dezinsecţie-deratizare;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului public administrare creşe în subordinea Consiliului local municipal Constanţa, aprobat prin H.C.L.M. nr.140/17.06.2013;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

19.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

20.  Proiect de hotărâre privind repartizarea şi schimbul unor spaţii de locuit din fondul locativ de stat;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

21.  Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2013;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

22.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.302/05.12.2013 privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local pentru anul 2014;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, aprobate prin H.C.L.nr.179/31.07.2013;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor noi unităţi administrativ-teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă şi asistenţă juridică în domeniul achiziţiilor publice ;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

26.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.7/2013 privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a cantinei de ajutor social Constanţa, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor procedurale interne pentru atribuirea contractelor de furnizare de servicii sau de lucrări în cadrul S.C.Confort Urban S.R.L.;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

28.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr.344/17.12.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Constanţa în consiliile de administraţie şi comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Constanţa;

          iniţiator:consilier local Răducu Popescu

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2014-2015;

iniţiator: consilieri locali Răducu Popescu, Ciorbea Valentin, Cojoc Marioara,     Candindatu Gabriel

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei termice de către R.A.D.E.T. Constanţa la nivelul municipiului Constanţa;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

31.  Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin  domeniului privat al municipiului Constanţa;

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

32.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Constanţa din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar;

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

33.  Proiect de hotărâre privind atribuirea unor terenuri în proprietate către Filip Constanţa Floriana, Filip Mihai şi Filip Matei  conform deciziei civile nr.293/CA/2008 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă şi irevocabilă;

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

34.  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanţa în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

35.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor persoane din cadrul Primăriei municipiului Constanţa în vederea aplicării Sentinţei Civile nr.4046/01.11.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa, irevocabilă prin Decizia Civilă nr.1056/10.06.2013 a Curţii de Apel Constanţa;

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

36.  Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare R.A.E.D.P.P. asupra unor imobile situate în municipiul Constanţa;

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

37.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.353/2012 privind transmiterea  unor imobile din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa;

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

38.  Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

39.  Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către S.C.Enel Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unor terenuri aparţinând municipiului Constanţa, în vederea construirii unor posturi de transformare, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice pentru alimentare cu energie electrică;

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

40.  Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unui teren situat în str. Scheia;

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

41.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa a unei suprafeţe de teren situată în str.Romană nr.10;

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile(terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre