Ședință de consiliu local la Medgidia. Pe ordinea de zi, proiecte extrem de importante pentru comunitate

Consiliului Local Municipal Medgidia se întrunește în ședință ordinară în data de 18 aprilie 2019. Pe ordinea de zi sunt 16 proiecte inițiate de către primarul municipiului, Valentin Vrabie, viceprimarul  Luminița Vlădescu și consilierul local Marian Butnaru.

I . PROIECTE  DE  HOTǍRÂRI  privind :

Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Medgidia, pentru anul 2019

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2019

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „Medgidia”, pentru anul 2019

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobare U.Z. Fabrica de amidon, instalații aferente, clădiri de birouri administrative și împrejmuire

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea documentației aferente serviciului de capturare, transport, adăpostire și alte operațiuni sanitar veterinare pentru câinii fără stăpân de pe raza municipiului Medgidia

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Medgidia și CRH Ciment (Romania) S.A.

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Acordul Consiliului Local al Municipiului Medgidia pentru susținerea proiectului „Sprijin pentru funcționarea GAL Urban Medgidia pentru implementareaStrategiei de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate din Municipiul Medgidia

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Numirea unui membru în Consiliul Director al Clubului Sportiv „Medgidia”

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Reglementarea situației juridice a imobilului teren în suprafață de 1698,91 mp situat în Medgidia, str.Silozului, nr.103B, județ Constanta

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 6128 mp având număr cadastral 108794, situat în intravilanul Municipiului Medgidia, județ Constanța

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren intravilan în suprafață de 4708 mp având număr cadastral 108795, situat în Municipiului Medgidia, județ Constanța;

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Numirea administratorului special al debitoarei S.C.Apollo Ecoterm SRL și stabilirea remunerației acestuia

Initiator:Viceprimar, Luminita Vladescu

 1. Aprobarea delegării gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat referitoare la activităţile de amenajare şi întreţinere spaţii verzi, precum şi reabilitare, întreţinere şi reparaţii drumuri din municipiul Medgidia, județ Constanta către S.C.APOLLO ECOTERM S.R.L.

Initiator:Viceprimar, Luminita Vladescu

 1. Stabilirea taxelor și impozitelor locale, pentru anul 2020

Initiator:Consilier Local, Marian Butnaru

 1. Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia pentru anul 2019

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

II Diverse

Lasă un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată.

Alte Știri
Încarcă mai mult