AcasăSpecialPungăşiile lui Tusac de la Callatis Therm au pus pe butuci sistemul...

Pungăşiile lui Tusac de la Callatis Therm au pus pe butuci sistemul de termoficare din Mangalia

Dupa revoluţie, datorită aprovizionării greoaie cu combustibil şi furnizarea agentului  termic pentru populaţie, Consiliul Local Mangalia s-a văzut nevoit să încheie cu S.C. Rominservices Therm S.A. contractul nr. 4450/31.01.2003,  prin care se făcea delegarea gestiunii privind organizarea şi funcţionarea sistemului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Acţionarii societăţii Rominservices Therm S.A. la acea dată erau:

–          S.C. Rominserv S.A. + S.C. Rompetrol S.A. (Petromidia) –   66,667 %

–          S.C. Intertherm S.R.L.– 21,111 %

–          Consiliul Local Mangalia – 12,222 %

Astfel, Grupul Rompetrol deţinea pachetul majoritar de 66,667 % din acţiunile S.C. Rominservices Therm S.A. şi Petromidia asigura, în permanenţă, stocul necesar de combustibil. În perioada 31.01.2003-28.01.2011, în care Grupul Rompetrol a deţinut pachetul majoritar, furnizarea energiei termice în întreg Municipiul Mangalia s-a desfăşurat în condiţii bune, iar oamenii au avut căldura şi apă caldă în regim non-stop.

De când a devenit primar, Mihai Claudiu Tusac a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a-l determina pe acţionarul majoritar, respectiv Gupul Rompetrol, să renunţe la pachetul majoritar de acţiuni, refuzând, sistematic, să plătească datoriile pe care Primaria Mangalia le înregistra pe anii 2009 şi 2010, sau, în unele cazuri, plătindu-le parţial şi cu o foarte mare întârziere. Astfel, pentru recuperarea creanţelor de la primarie, societatea a fost nevoită să se adreseze, în mai multe rânduri, instanţelor de judecată, în vederea obligării debitoarei la plata acestor creanţe. Chiar şi după obţinerea unor sentinţe favorabile, prin care primăria era obligată la plata imediată a restanţelor către furnizorul de energie termică, ordonatorul de credite, reprezentat prin primarul Mihai Claudiu Tusac, refuză punerea imediată în executare, achitând cu foarte mare întârziere aceste sume, ducând la îngreunarea activităţii societăţii.

Tusac il preferă pe finul său Cătălin Ciupercă, în locul Consiliului Local Mangalia

 Având în vedere toate aceste presiuni financiare ale primarului Tusac, spre sfârşitul anului 2010, acţionarul majoritar Rompetrol a decis să cedeze acţiunile sale de la S.C. Rominservices Therm S.A. în favoarea Consiliul Local Mangalia, în schimbul achitării datoriilor existente şi a unei părţi din suma investită în modernizări. Deşi primarul Tusac avea obligaţia să anunţe Consiliul Local Mangalia de intenţia Grupului Rompetrol de a renunţa la pachetul majoritar, el nu face acest lucru. Mai mult, îl anunţă pe finul sau, Cătălin Ciupercă, unic acţionar la SC Wealth Management S.R.L. şi hotărăsc să preia ei pachetul majoritar prin această firmă, care la acea dată avea un capital social de 500 de lei şi niciun angajat. Conform raportărilor pentru anul 2009 înregistrate la Registrul Comerţului Constanţa, societatea mai avea active imobilizate de 15.233 lei, stocuri materiale, lichidităţi şi disponibil în conturi bancare de 8.921 lei şi datorii acumulate în suma de 34.390 lei. Odată decizia luată şi negocierile finalizate, la data de 17.01.2011, S.C. C&C Wealth Management S.R.L. semnează contractul de preluarea a pachetului majoritar de la Grupul Rompetrol. În timpul scurs dintre finalizarea negocierilor şi redactarea şi semnarea efectivă a contractului de cesiune a acţiunilor, Cătălin Ciupercă, în mod cu totul inexplicabil, vinde în totalitate acţiunile de la S.C. C&C Wealth Management S.R.L., cu câteva zile înaintea marii preluării a termoficării din Mangalia (oare de ce ??), la două persoane apropiate lui: Simion Nikitas Adrian – 50% din acţiuni şi Marius Zaganeanu – 50% din acţiuni. Decizia a fost luată prin Hotărârea Adunării Generale a S.C. C&C Wealth Management S.R.L., cu nr. 2, din 19.01.2011, publicată în M.O. 565, partea 4 din 21.02.2011.

Ce urmează: la sfârşitul lunii ianuarie, mai exact pe 27.01.2011, S.C. C&C Wealth Management S.R.L. (cu actionarii Simion Nikitas Adrian şi Marius Zaganeanu la aceasta dată), devine acţionar majoritar, cu 66,667 %, la S.C. Rominservices Therm S.A. furnizorul de agent termic din Municipiul Mangalia, contract de vânzare semnat (ATENTIE !!!) tot de Cătălin Ciupercă (deşi acesta vânduse deja acţiunile celor doi prieteni pe data de 19.01.2011). Având în vedere că nici patrimoniul şi nici situaţiile exerciţiilor financiare anterioare nu demonstreaza potenţialul de ,,câştigător“ al acestei societăţii, la încheierea contractului de preluare a pachetului majoritar deţinut de Grupul Rompetrol a fost nevoie de garantarea tranzacţiei din partea unei alte societăţi, respectiv S.C. Ecoplast Industries Group S.R.L., deţinută de către Simion Nikitas Adrian. Garanţia este înregistrată la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi este instituită până la plata integrală a preţului. Ca urmare a dezvăluirilor nedezminţite din presa scrisă, aparute în luna februarie, fostul primar Tusac îşi dă seama că a făcut o gafă prin implicarea finului sau Cătălin Ciupercă şi încearcă să acopere această legatură cu persoana sa, ieşind în mass-media cu o serie de comunicate, prin care să demonstreze că nu are cunoştinta de acest subiect. Mai mult, iau decizia să schimba numele societăţii în Callatis Therm. 

„Tun“ de 40 miliarde lei

Odata încheiate formalităţile de preluare a pachetului majoritar, primarul Tusac şi dir. ec. al primăriei, Florin Popa, achită imediat toate datoriile de la acea dată, în jur de 120 miliarde lei vechi. În anul 2009, ca urmare a necomunicării unei hotărâri a Consiliului Local Mangalia, prin care se votase diminuarea preţului de producţie a energiei termice, la începutul anului, societatea de termoficarea a înregistrat un profit net de 4.023.655,95 lei (peste 40 miliarde lei vechi),  profit achitat imediat de primărie către Callatis Therm, în 2011. De ce s-a grăbit primarul să plătească acest profit ,,nesimţit“ către o societate care la aceasta dată furnizează mai mult frig decât căldură şi care, conform raportului Curţii de Conturi, este realizat şi din culpa sa? Se pare că, pe rolul instanţelor de judecată există un proces având ca obiect tocmai aceasta sumă din anul 2009 şi care încă nu este finalizat definitiv şi irevocabil.

Minciunile şi dezinformarile lui Tusac nu ne vor ţine de cald 

Lipsa fondurilor pentru achiziţionarea de combustibil şi ciudata gestionare a resurselor financiare ale societăţii au dus la imposibilitatea de a mai putea furniza caldură în oraş. Tusac a încercat să ascundă toate aceste inginerii financiare prin minciuni şi dezinformări, încercând să scoată, în prim plan, alţi vinovaţi. Ce uită, voit şi în mod sistematic ex-primarul Tusac să spuna cetăţenilor este faptul că, până în momentul preluării societăţii de către noii acţionari, serviciile de termoficare au fost furnizate în condiţii bune, fără întreruperi, chiar dacă primăria înregistra datorii mult mai mari faţă de situaţia actuală. În concluzie, contractul de delegare a gestiunii este unul bun. El nu prevede în mod expres nici un fel de despăgubiri în caz de reziliere, poate fi vorba doar de răscumpărarea investiţiilor făcute din banii societăţii şi recuperarea banilor daţi pe acţiuni. Povestea despăgubirilor de milioane de euro, pe care ar trebui să le plăteasca Consiliul Local este tot o manipulare a lui Tusac. Aceasta situaţie dezastruoasă de la firma de termoficare S.C. Callatis Therm S.A., cu consecinţe nefaste asupra locuitorilor oraşului a fost, aşadar, orchestrata şi monitorizată permanent de către ex-primarul Tusac, cu atat mai mult cu cât reprezentantul Consiliul Local în consiliul de administraţie al societăţii este chiar consilierul său personal, Lucian Faliboga. 

Pungăşiile lui Tusac continuă 

Zilele acestea s-a aprobat garantarea de către primărie a unui împrumut pentru S.C. Callatis Therm S.A., în valoare de 90 de miliarde de lei. Iată, deci, cum firma de casă a lui Tusac, cu un capital social de numai 500 de lei, face afaceri de sute de miliarde de lei pe banii primăriei. În aceste condiţii, falimentul sistemului de termoficare este foarte aproape.