AcasăActualitatePrimarul din Năvodari, Nicolae Matei, a câştigat procesul cu SC Ecological Center...

Primarul din Năvodari, Nicolae Matei, a câştigat procesul cu SC Ecological Center SA

Edilul a câștigat procesul care i-a fost intentat de SC Ecological Center SA. În motivarea Curții se arată că reclamanta SC Ecological Center SA s-a adresat instanțelor de contencios administrativ solicitând obligarea Primarului orașului Năvodari de a emite autorizație de construcție pentru obiectivul Centru de Gospodărire Deșeuri Industriale al cărei beneficiar e reclamanta.

Prin sentința civilă nr. 759/12.98.2009, Tribunalul Constanța a admis cererea reclamantei și a obligat pârâtul, Primarul orașului Năvodari, să emită autorizația de construcție pentru obiectivul menționat. Reclamanta s-a adresat edilului, solicitându-i acestuia să pună în executare dispozițiile hotărârilor judecătorești amintite, iar la data de 26.02.2010 pârâtul și-a exprimat refuzul expres, iar în adresa pe care a comunicat-o reclamantei a arătat că va elibera autorizație de construcție numai sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții impuse de Legea nr. 50/1991 și a specificat “în sensul respectării Planului Urbanistic General care nu prevede construirea pe raza administrativ teritorială a orașului Năvodari a unui centru de gospodărire a deșeurilor industriale.

” După mai multe termene de judecată, instanța a respins recursul declarat de reclamanta SC Ecological Center SA împotriva sentinței civile nr. 4169/CA/17.10.2011 a Tribunalului Brașov – secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, pe care o menține. Decizia este irevocabilă .