AcasăActualitateInvestiții în asistența socială din județul Tulcea

Investiții în asistența socială din județul Tulcea

Consilierii județeni, reuniți în ședință extraordinară, au aprobat proiectul de hotărâre privind continuarea asocierii Unităţii Administrativ Teritoriale – judeţul Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu Fundaţia „SERA ROMÂNIA”, conform Convenţiei de asociere încheiate în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 136/2022, în vederea închiderii Centrului de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican și înființarea a două case de tip familial.

Conform documentelor anexate, obiectul Convenţiei constă în efectuarea tuturor actelor şi faptelor necesare încetării existenţei şi, subsecvent, a funcționării Centrului de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican, serviciu social rezidențial aflat în structura DGASPC Tulcea. În mod adiacent, obiectul Convenţiei constă în punerea în aplicare a unor modalităţi alternative de ocrotire a copiilor și tinerilor cu măsura de plasament în Centru, prin înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea a două case de tip familial.

Structura actuală a Centrului de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican, privită atât din punct de vedere al diversităţii diagnosticelor, cât şi al numărului de beneficiari în spaţiul de locuit, nu corespunde standardelor minime obligatorii, fapt ce impune închiderea acestei instituţii.

„Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea a identificat ca partener, cu expertiză și disponibilitate de a se implica în procesul de închidere și reorganizare a acestui tip de centru de plasament, Fundația SERA România. Menționăm că, în anul 2014, SERA Romania, în urma unui parteneriat cu Consiliul Județean Tulcea și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea a contribuit la închiderea unui centru de plasament similar (CSS Grădinari) prin construcția și dotarea a două dintre cele trei case de tip familial în care au fost transferați beneficiarii cu dizabilități ai centrului desființat“, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.

1 COMENTARIU

Comentariile sunt închise.