Cursuri gratuite de formare profesională, organizate de Primăria comunei Lumina

“Investeşte în oameni” este un proiect   confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi are ca scop  promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

Astfel se urmăreşte integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din mediul rural ce au reşedinţa pe raza teritorială a Comunei Lumina (Comuna Lumina, satul Oituz şi satul Sibioara), prin furnizarea unui program integrat de informare, mediere şi formare, destinat persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă şi şomerilor, având ca finalitate facilitarea inserţiei acestora pe piaţa muncii, prin dobândirea informaţiilor, competenţelor şi abilităţilor necesare angăjrii în domeniile non-agricole specifice pieţei locale a forţei de muncă.

Valoarea proiectului se ridică la 1.432.472 lei şi se desfăşoară astfel:

• Servicii de informare şi consiliere profesională pentru 250 de persoane (60 şomeri; 190 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă)

• Formare profesională diferenţiată pentru fiecare categorie omogenă aparţinând grupului ţintă, inclusiv mediere.

•Consiliere şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri în mediul rural pentru 125 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, absolvente ale cursului de Competenţe antreprenoriale.

Deasemenea sunt organizate cursuri gratuite de formare profesională în următoarele domenii:

-Administrator reţea de calculatoare;
-Comunicare ţn Limba Engleză – iniţiere;
-Lucrător în comerţ;
-Inspector sănătate şi securitate în muncă;
-Operator introducere, validare şi prelucrare date;
-Comunicare;
-Ingrijitoare bătrâni la domiciliu;
-Baby-sitter;
-Competenţe antreprenoriale.

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată.

Alte Știri
Încarcă mai mult