CAS Constanța a deschis perioadă de contractare pentru specialități clinice

Prin prezenta informăm furnizorii interesați, că instituția noastră a deschis perioadă de contractare în intervalul 16.09.2022 – 30.09.2022 pentru încheierea contractelor pentru furnizare de servicii medicale clinice inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative, pentru perioada octombrie-decembrie 2022.

Furnizorii interesați vor transmite cererile pentru contractare însoţite de documentele necesare, prevăzute în actele normative în vigoare, la data de 26.09.2022 în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Opisul cu documentele necesare încheierii contractelor și calendarul de contractare sunti afișate pe site-ul CAS Constanța http://cas.cnas.ro/casct/ secțiunea “Informații pentru furnizori”.

„Având în vedere necesitatea asigurării continuității acordării asistenței medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice și analizând necesarul de servicii medicale deficitare la nivelul județului, a fost necesară deschiderea unei perioade de contractare pentru specialități clinice.  Pentru specilitatea chirurgie vasculară, spre exemplu,  cei  5 medici aflați în prezent în relație contractuală cu instituția noastră, nu pot acoperi acest segment de activitate medicală și astfel programările pacienților necesită un timp îndelungat pentru rezolvarea cazurilor. Avem o preocupare constantă pentru acoperirea specialităţilor clinice deficitare (gastroeneterologie pediatrică, pneumologie pediatrică, oncologie pediatrică), de aceea, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de actele normative, deschidem în decursul unui an, mai multe sesiuni de contractare pentru acest tip de asistență medicală.” a declarat directorul CAS Constanța, doamna Luminița Nagy.

Caldendar contractare :

·      Perioada de transmitere a cererilor însoțite de documente conform opisului:

◊ 26.09.2022

·      Perioada de evaluare și verificare a documentelor:

◊ 27.09.2022

·      Data afișării furnizorilor respinși:

◊ 27.09.2022, ora 16.00

·      Data depunerii contestațiilor:

◊ 28.09.2022, ora 16.00

·      Data afișării soluționării contestațiilor și a afișării listei finale cu furnizorii admiși la contractare:

◊ 29.09.2022, ora 14.00

· Perioada de întocmire și semnare a contractelor:

◊ 29.09.2022 – 30.09.2022

·  Data limită de finalizare a procesului de contractare:

◊ 30.09.2022

Lasă un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată.

Alte Știri
Încarcă mai mult