Amenințări, procese și abuzuri – Așa se dezvoltă municipiul Constanța. Povestea halucinantă a blocului de pa bulevardul Ferdinand

În data de 29.03 2019, judecătorii Curții de Apel Constanța au dispus suspendarea executării autorizației de construire nr. 17/12.02.2018, până la soluționarea definitivă a cererii de anulare a autorizației de construire.

Procesul a fost intentat de către Asociația de Proprietari nr. 597 A din municipiul Constanța, iar pârâți sunt Primăria municipiului Constanța, Primarul municipiului Constanța, Zeido Zeido și SC Solid House SRL.

Practic, în acest moment, construcția imobilului cu șapte etaje de pe bulevardul Ferdinand, zona Dioda, trebuie stopată.

Povestea acestei construcții este halucinantă. Totul a început în anul 2015, când o firmă de ”mari investitorii imobiliari” a pus mâna pe un teren aflat în zona zero a municipiului Constanța.

Mai mult, este vorba de o zonă construită protejată aflată în situl arheologic „Oraşul antic Tomis” şi zona de protecţie a Zidului de incintă din Liata monumentelor istorice, aprobată prin ordin al ministrului Culturii.

Acesta nu a fost un impediment pentru autoritățile locale, care au emis 3 (trei) autorizații de construcție pentru prietenii de la Solid House și s-au luptat prin instanțe cu locuitorii municipiului Constanța (pentru binele cărora pretind că se preocupă), apărându-I cu îndârjire pe investitorii turci.

Mai mult, administrația locală, care moare de grija cetațenilor, a închis ochii la toate amenințările și presiunile făcute de marii investitori imobiliari asupra locatarilor afectați de construirea mastodontului cu șapte etaje.

Instanța a decis suspendarea autorizației de construire, însă, cu siguranță, destoinicii investitori de la Solid House vor continua lupta, pentru că sunt bani mulți la mijloc și para-ndărăt consistent.

Vă prezentăm istoria incredibilă a acestei mizerii imobiliare, pe care Primăria municipiul Constanța o apară în detrimental constănțenilor.

”Subscrisa, Asociația de Proprietari nr. 597A, cu sediul în Constanța, str. Traian, nr. 38, bl. B2, sc. A, jud. Constanța, solicităm sprijin în vederea  elucidării condiţiilor de legalitate şi oportunitate privind construirea unui Bloc de Locuinţe S+P+M+7E+Etaj tehnic – locuinţe, garaj la subsol, spații comerciale la parter și mezanin, situat pe Bd-ul Ferdinand, nr. 45, pe un teren în suprafață de 390,60 mp, proprietate Zeido Zeido, plan aprobat prin HCL al Municipiului Constanța nr. 350/2007, în imediata vecinătate a blocului B2, cu 10 etaje, de la  nr. 38, la nivelul căruia este constituită Asociaţia

Considerăm că, în lipsa Registrului Spaţiilor Verzi, care trebuia întocmit de către Primărie încă în 2009, potrivit Legii 24 din 2007, în lipsa un Plan Urbanistic General al municipiului Constanţa actualizat (ultimul datând din 1990 şi fiind recent prelungit, din nou, până în 2023), a realizării publicităţii imobiliare prin Registrul de Carte Funciară doar de câţiva ani încoace,  dar şi pentru că beneficiarii construcţiei – ZEIDO ZEIDO şi SOLID HOUSE S.R.L. – sunt două firme influente în comunitate, autorităţile au comis nenumărate abuzuri, pentru a le ajuta să-şi ducă afacerea la bun sfârşit, în totală desconsiderare faţă de cetăţenii care locuiesc în zonă.

În susţinerea celor de mai sus, vă aducem în atenţie următoarele:

Blocul B2 a fost finalizat şi dat în exploatare în anul 1962, fiind situat între str. Traian, Bd-ul Ferdinand şi Aleea Lupeni, care face legătura între cele două mari artere.

Până în primăvara lui 2015, blocul era înconjurat: la intrare de o parcare asfaltată pe str. Traian, iar pe celelalte trei laturi – de spaţiu verde, cea mai însemnată suprafaţă, având funcţiunea de parc, fiind cea de pe Bd-ul Ferdinand, nr. 45, în fapt, un triunghi deliminat cu gard viu.

Deşi nu reiese expres din înscrisuri ce destinaţie a avut terenul când s-a realizat blocul B2, din contractele de vânzare-cumpărare nr. 741 şi 1544, prin care ZEIDO ZEIDO a intrat în proprietatea unei suprafeţe de 688 de mp,  rezultă că era liber de construcţii, fiind folosit ca spaţiu verde şi loc de parcare

De altfel, conform martorilor, până în anii 60, aici a fost triajul vechii gări, iar ulterior, terenul a fost utilizat ca spaţiu verde.

Noua clădire ce urmează a fi edificată pe acest teren este poziţionată la 2,80 m de temelia blocului cu 10 etaje,  în opinia noastră, punând în pericol stabilitatea acestuia.

În 28  aprile 2015, fără niciun avertisment, zona a fost împrejmuită şi pregătită pentru şantier, panoul de informare fiind afişat abia pe 11 mai 2015 (cf. fotografiilor anexate – prezenţa stâlpului galben indică faptul că acolo exista un loc de parcare închiriat de la Primărie!).

Imediat, Asociaţia a făcut primele demersuri:

– prin plângerea prealabilă cu nr. 40/06.05.2015, înregistrată la Primărie cu nr. 62362/06.05.2015, au fost solicitate clarificări cu privire la şantierul deschis, dar şi revocarea Autorizaţiei de Construire nr.161 din 27.01.2015 de REAUTORIZARE proiect aprobat prin AC nr.2304 din 10.07.2008, documentaţie de urbanism aprobată prin HCL 350 din 22. 06.2007.

–  a fost sesizat, printr-un memoriu, Ministerul Dezvoltării, în urma unor lucrări neautorizate de deviere a conductelor RADET, iar Inspectoratul de Stat în Construcţii a răspuns prin adresa nr. 21171 din 31.07.2015 şi a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.

– Asociaţia a chemat în judecată Primaria Constanţa, Primarul Radu Mazăre şi S.C. ZEIDO ZEIDO, în dosarul nr.5431/118/2015, pe rolul Secţiei de Contencios Administrativ a Tribunalului, prin care a solicitat anularea AC nr. 161 din 27.01.2015.

– În dosar, a fost solicitată o Expertiză judiciară tehnică imobiliară, efectuată de ing. Moldoveanu Vasile, expert din lista celor agreaţi de Ministerul Justiţiei, dar nu şi expert agreat de MLPAT.

Răspunsurile autorităţilor şi documentaţia studiată au scos la iveală contradicţii şi abuzuri.

Prin practici vădit incorecte ale Primăriei Constanţa, terenul cumpărat de ZEIDO ZEIDO s-a dublat: 

În 2004, suprafaţa 390,60 mp de pe B-dul Ferdinand nr. 45 a fost cumpărată de ZEIDO ZEIDO, conform CVC nr. 741 din 21.04.2004.

În 2008, Primăria Constanţa vinde, tot către ZEIDO ZEIDO, alţi 260 de mp, de pe Bd-ul Ferdinand, nr. 43A, prin CVC nr.1544/05.06.2008, iar în urma alipirii loturilor şi măsurătorilor, s-a ajuns la o suprafaţă de 688 de mp, cf. Cărţii Funciare nr. 248087.

De precizat, 169 de mp au fost identificaţi în domeniul privat al municipiului (prin HCLM 464/24.09.2007), iar alţi 91 de mp au fost transferaţi din domeniul public în domeniul privat (prin HCLM 465/24.09.2007), valoarea totală fiind de doar 24.468 de lei!

Prin HCLM 548/26.10.07, lotul total de 260 de mp i-a fost vândut prin negociere directă lui ZEIDO ZEIDO, la cererea acestuia, însă cu destinaţia exclusivă de parcare.

Primele autorizaţii de construire din 2008 şi 2015:

În aprilie 2015, odată cu începerea lucrărilor, Asociaţia a aflat că proprietarul terenului a  iniţiat documentaţia de urbanism încă din 2007, aceasta fiind aprobată prin HCL nr. 350 din 22.06.2007 şi fiind emisă prima Autorizaţie de Construire nr. 2304 din 10.07.2008.

Pentru că nu a început lucrările în termen, ZEIDO ZEIDO a cerut, 7 ani mai târziu, o nouă autorizaţie, AC nr. 161 din 27.01.2015, în fapt o REAUTORIZARE a aceluiaşi proiect din 2008, cu aceeaşi documentaţie urbanistică, dar şi aceleaşi avize emise de  Garda de Mediu, ISU etc. încă din 2005 şi 2006, deşi condiţiile s-au schimbat.

Spre exemplu, odată cu ridicarea gardului ce împrejmuieşte terenul de construit, accesul maşinilor de pompieri a devenit imposibil între santier şi faţada blocului B2, dar şi pe Aleea Lupeni, mult îngustată şi unde accesul a fost permanent blocat de utilaje.

Contradicţii sunt şi în răspunsul Primăriei Constanţa la plângerea prealabilă adresată de Asociaţia de Proprietari către Direcţia de Urbanism, Serviciul de Autorizaţii în Construcţii, în care a  invocat nelegalităţi privind situaţia juridică  terenului, modalitatea de autorizare şi realizarea lucrărilor.

Primăria a susţinut că, potrivit PUG, terenul de construit,  de pe  Bd-ul Ferdinand nr. 45, nu face parte dintr-o zonă de protecţie specială, iar regimul de înălţime este de P+10.

Se contrazice, însă, când, printr-o hotărâre din 2009 de aprobare a  PUD de Extindere locuinţă P+1 cu imobil birouri S+P+3E,  la aceeaşi adresă, Ferdinand nr. 45, pentru suprafaţa de 381 de mp, aparţinând fam. Caramitea, Comisia de Urbanism spune că lotul face parte din zona centrală protejată a oraşului, cu un regim maxim de înălţime de P+3 E.

În acelaşi răspuns, Primăria a susţint că blocul B2, din imediata vecinătate a noii constucţii edificate de ZEIDO ZEIDO este solid şi nu impune măsuri speciale de intervenţie pentru protejarea sa, măsuri care care ar fi atras, conform legii obţinerea de către constructor a acordului autentificat la notar din partea tuturor proprietarilor B2.

Tot Primăria afirmă, mai apoi că, potrivit proiectului parte din documentaţia tehnică de autorizare a construcţiei, pentru protejarea B2 în zona de influenţă dintre acesta şi construcţia nouă, s-a recomandat executarea unui şir de micropiloţi tangenţi, încastraţi între cele două clădiri, care poate fi o soluţie de punere în siguranţă.

Deşi Primăria susţine că nu era necesar acordul autentic al locatarilor B2, ing. Moldoveanu Vasile, cel care a întocmit Raportul de expertiză judiciară tehnică imobiliară, în dosarul 5431/118/2015, o contrazice.

În plus, opinează, în concluziile raportului, că AC nr. 161 din 27.01.2015 a fost emisă fără respectarea legii:

Autorizaţia a fost emisă după expirarea certificatului de urbanism nr. 4721 din 07.10.2008.

Prin Avizul IJC 6995 din 07.08.2018 s-a prevăzut că se vor respecta prevederile OUG 114 din 2007,  art. 71, al. 1,  care prevede că schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea acestor suprafeţe ori strămutarea lor este interzisă şi, ca urmare,  actele administrative sau juridice emise cu nerespectarea alin. 1 sunt lovite de nulitate absolută.

În privinţa consecinţelor construcţiei noi asupra B2, întrucât distanţa dintre cele două clădiri este de doar 1,60 de m,  în raport se vorbeşte despre influenţe datorate tasărilor diferite – fiind vorba de construcţii realizate la distanţă de peste 50 de ani – şi ca urmare a cotei diferite de fundare.

Ilegalităţile bănuite de Asociaţie – confirmate de ISC prin adresa din 31.07.2015:

La controlul  efectuat de ISC pe şantier, în urma memoriului pe care Asociaţia l-a înaintat Ministerului Dezvoltării, s-a constatat că au fost efectuate lucrări de deviere a conductelor RADET, fără autorizaţie de construire, ceea ce constituite infracţiune, cf. art. 24 din Legea 50 din 1991.

De asemenea, săpătura generală NU respecta dimensiunile din proiectul autorizat prin AC nr. 161!

În plus, inspectorii au constatat că amplasamentul este situat într-o zonă construită protejată, în situl arheologic „Oraşul antic Tomis” şi în zona de protecţie a Zidului de incintă din Liata monumentelor istorice, aprobată prin ordin al ministruui Culturii.

Ca urmare, ISC a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa,  cu adresa nr. 20028 din 17.07.2015, fiind întocmit dosar penal, care, însă, s-a finalizat, aşa cum ne aşteptam, cu NUP!

În vara lui 2015, după trei luni de zgomot infernal şi praf, perioadă  în care pe şantier s-a lucrat zi-lumină, inclusiv în weekend,  spre disperarea rezidenţilor de la B2, ale căror locuri de parcare erau ocupate de maşinile constructorilor, şi a celor care  n-au mai putut folosi Aleea Lupeni pentru a ajunge la scările de bloc vecine, întrucât strada a fost mai mult blocată de utilaje, conducte şi macarale, în data de 22 august 2015, utilajele constructorului –  firma SOLID HOUSE –  părăsesc şantierul.

Groapa a fost acoperită cu piatră şi rămas împrejmuită.

A treia autorizaţie de construire din 2018:

În 12.01.2018, primarul Decebal Făgădău a emis o nouă autorizaţie de construire, de data aceasta pentru ZEIDO ZEIDO şi SOLID HOUSE S.R.L, pe terenul situat pe B-dul Ferdinand 43A – 45.

Lucrările se execută în baza AC nr.17 din 12.01.2018 şi a proiectului tehnic pentru „Modificare proiect autorizat cu AC nr. 161 din 27.01.2015 – Reautorizare proiect aprobat conform AC nr. 2304 din 07.10.2008” – construcţie nouă de locuit S+P+M+7E+Etaj Tehnic – locuire şi spaţiu comercial, prin extindere subsol pentu garaje, reducere suprafaţă construită, modificare compartimentare interioară, amenajare parcare pe lotul de pe Bd-ul Ferdinand nr. 43A.

Asociaţia de Proprietari a reiterat în plângerea prealabilă adresată Primăriei criticile aduse AC nr. 161 din 2015, iar Primăria a răspuns, în luna martie, susţinând din nou că nu este necesar acordul notarial al proprietarilor blocului învecinat B2 şi nici reînnoirea avizelor date pentru autorizaţia iniţială, în 2005 şi 2006!

Lucrările au început în 25.06.2018, conform panoului afişat.

De data aceasta, cei doi beneficiari, prin intermediul avocatei, au recurs la ameninţări şi şantaj, trimiţând, prin poştă, nominal,  o scrisoare către toţi proprietarii din blocul B2, mizând pe faptul că majoritaea sunt vârstnici şi, de teamă că-şi vor pierde locuinţele, vor fi de acord să se stopeze toate acţiunile în justiţie.

Acest lucru nu s-a întâmplat, iar Asociaţia a continuat demersurile în instanţă, astfel că, pe rolul secţiei de contencios administrativ a Tribunalului Constanţa se află:

  • Dosarul nr. 4114/118/2018 – prin care se cere anularea AC nr. 17/12.01.2018;
  • Dosarul nr. 4241/118/2018 – prin care s-a cerut suspendarea executării actului administrativ şi a AC nr. 17/12.01.2018, cerere respinsă, dar atacată cu recurs;
  • Dosarul nr. 4717/118/2018 – prin care s-a cerut anularea HCL 350 din 22.06.2007 de aprobare a PUD-ul pentru imobilul în litigiu, cerere respinsă şi atacată cu recurs.

De asemenea, instanţa s-a pronunţat în dosarul nr. 5431/118/2015, procesul în care a fost solicitată anularea AC  nr. 161 din 2015 finalizându-se abia în  5 octombrie 2018, cu sentinţa nr. 1399.

Instanţa a constatat că AC nr. 161 din 27.01.2015 a fost nelegal emisă, prin aşa-zisul procedeu al „reautorizării” şi a dispus anularea actului administrativ.

Judecătorul a precizat că reautorizarea nu se poate dispune fără verificarea îndeplinirii tuturor condiţiiler contemporane momentului în care se cere emiterea unei noi autorizaţii, iar distanţa între AC iniţială, nr. 2304 din 2008,  şi AC din 2015 este de 7 ani, astfel că toate avizele şi-au pierdut valabilitatea şi nu mai pot constitui temei pentru o nouă autorizaţie.

Instanţa a mai reţinut un aspect esenţial, şi anume că ambele autorizaţii au fost emise fără acordul exprimat în formă autentică al tuturor persoanelor afectate, acord obligatoriu întrucât clădirea nouă are destinaţie mixtă – de locuinţe şi spaţii comerciale.

În documentaţia de urbanism apar numeroase inadvertenţe:

Se vorbeşte de clădire cu D+P+M+5E+Etaj tehnic – în Avizul de Circulaţie pentru elaborare PUD din 2006, iar în alte documente, clădirea este S+P+M+7E+Etaj tehnic.

Între planşa cu punctele de foraj şi planşa cu amplasamentul terenului (realizate de arh. Radu Cornescu), şi fotografiile făcute pe tot parcursul lucrărilor reies diferenţe mari între proiectul aprobat şi ceea ce se construieşte.

De pildă, punctele de forare pe hârtie sunt strict în zona unde se va ridica blocul, însă în fapt, forări şi montarea de piloni s-au făcut pe toată suprafaţa şantierului, inclusiv în zona porţii de intrare.

Se vorbeşte despre garaj la subsol, cu lift şi platformă, ceea ce va însemna trepidaţii în plus pentru blocul B2, dar şi o modificare substanţială a proiectului autorizat şi reautorizat nelegal,  pe baza aceloraşi avize din 2005 şi 2006, aceluiaşi proiect tehnic şi aceleiaşi documentaţii de urbanism.

NU există nici acum niciun document emis de specialişti  care să-i asigure pe locuitorii de la B2 că structura de rezistenţă a blocului lor nu va fi afectată în vreun fel.

Abuzurile Primăriei, ale OCPI, ISC şi Poliţiei Locale au continuat prin neîndeplinirea de către aceste instituţii a atribuţiilor care le revin.

Primăria avea obligaţia, conform Legii 24 din 2007 să întocmească Registrul Spaţiilor Verzi încă din 2009, fiind sancţionată, în două rânduri, cu amenda maximă de 200.000 de lei, pentru neîndeplinirea acestei obligatii.

În plus, legea prevede măsuri pentru protecţia, conservarea şi extinderea spaţiilor verzi, iar schimbarea destinaţiei acestora se face doar în condiţii expres prevăzute de lege.

În mod abuziv, Primăria a decis să-i vândă prin negociere directă lui ZEIDO ZEIDO 266 de mp de teren  – 160 din domeniul public, trecut în prealabil în domeniul privat, şi 106 din domeniul privat al oraşului, suprafaţă folosită până 2015 ca spaţiu verde.

Deşi destinaţia terenului a fost clar stabilită în HCLM 548/26.10.2007 şi în PUD: pentru amenajarea de locuri de parcare exterioare, trotuare, alei şi spaţiu verde, beneficiarii construcţiei au decis să nu respecte condiţiile impuse.

Astfel, suprafaţa verde, conform proiectului,  este de doar 60 de mp, pavele înierbate şi terasa de la etajul 7, la fel înierbată.

Extrem de puţin, dacă luăm în calcul faptul că prin organizarea şantierului şi montarea gardului, a fost distrusă şi o bucată din fâşia de spaţiu verde adiacentă blocului B2, iar locuitorii din zonă vor avea beton în loc de  copaci şi iarbă.

Din 2015 încoace, Asociaţia a solicitat în mai multe rânduri, atât la Primărie, OCPI, cât şi în instanţă, lămuriri şi titlurile de proprietate privind terenul de 390 de mp, cumpărat de ZEIDO ZEIDO în 2004, pentru a vedea cum a ajuns terenul din proprietatea unităţii administrativ-teritoriale în proprietate privată, în 1958, aşa cum reiese din contractul de vânzare cumpărare 741/2004.

Şi asta întrucât locuitorii mai vârstnici din zonă susţin că din anii 60, în locul fostului triaj al gării a fost spaţiu verde.

Tocmai pentru că au existat dubii în privinţa transferurilor dreptului de proprietate, din 2015 încoace, Asociaţia a solicitat notarea proceselor în Cartea Funciară, cereri care au fost respinse fără temei de către OCPI.

Nici Inspectoratul Judeţean în Construcţii Constanţa nu şi-a îndeplinit obligaţiile, motiv pentru care Asociaţia a fost nevoită să apeleze la instanţă.

Concret,  Asociaţia a cerut instanţei să oblige IJC la soluţionarea urgentă a sesizării nr. 38198 din 16.07.2018, prin care s-a cerut Inspectoratului să verifice legalitatea Planului Urbanistic de Detaliu prin care s-a aprobat construirea blocului de pe Bd-ul Ferdinand, nr. 45, teren în suprafață de 390,60 mp, proprietate ZEIDO ZEIDO, plan aprobat prin HCLM nr. 350/2007.

​Cererea  a fost formulată încă din data de 16.07.2018, iar potrivit legii, Inspectoratul trebuia să soluționeze petiția în 30 de zile de la înregistrare.

În acest termen, mai exact în 14.08.2018, Inspectoratul a  informat  că nu există în cadrul instituției personal de specialitate pentru verificarea problemelor de urbanism și amenajarea teritoriului.

Lipsa de personal nu reprezintă un motiv reglementat de lege pentru întârzierea soluționării petiției, cu atât mai mult cu cât la nivelul municipiului funcționează inspectoratul regional, putând fi delegați angajați ai acestuia pentru efectuarea verificării.

În plus, personalul angajat al Inspectoratului parte din categoria funcționarilor publici, iar întârzierea soluționării petițiilor reprezintă abatere disciplinară.

Refuzul Inspectoratului a fost unul părtinitor, întrucât acesta a dovedit că protejează, prin angajații săi, interesele investitorilor.

Situaţia este evidentă câtă vreme Inspectoratului i s-a mai solicitat să verifice și legalitatea AC 161/2015,  eliberată în baza acelorași documente, autorizație cu privire la care a afirmat că este legală,  pentru ca ulterior să fie anulată de instanță.

Inspectoratul a întârziat verificarea lucrărilor executate  în baza AC 17/2018, autorizaţie atacată în justiție și care nu era respectată cu ocazia efectuării lucrărilor, întrucât dacă ar fi constatat nelegalităţi, ar fi fost obligat să informeze prefectul, pentru ca el să solicite mai departe instanței anularea autorizaţiei.

Asociaţia a formulat numeroase cereri la Direcţia Generală Poliţia Locală, Serviciul Control Disciplină în Construcţii, din  cadrul Primăriei (……………………. avem vreun răspuns?)

În concluzie, reiterăm ideea că noua construcţie este inoportună, iar legalitatea autorizaţiilor şi documentaţiei de urbanism este contestabilă.

Vorbim de o zonă a oraşului aglomerată, cu blocuri de locuinţe pe str. Traian şi Aleea Lupeni, cu un Liceu în apropiere, dar şi cu spaţii comerciale, centru de cultură şi alte clădiri de locuit pe B-dul Ferdinand,

Considerăm că noua clădire, cu noi magazine, va aglomera şi mai mult zona, şi va crea un disconfort semnificativ locuitorilor din zonă, prin zgomot, trafic de maşini şi de persoane.

Primele efecte s-au văzut încă din 2015, valoarea apartamentelor din blocul B2 scăzând considerabil, nu doar din cauza şantierului, cât mai ales a temerii că structura blocului va fi afectată.

În plus, spaţiile verzi din această zonă s-au împuţinat simţitor, reducându-se la fâşii înguste de nici doi metri în faţa blocurilor.

De altfel, dincolo de acest caz particular, dorim să aducem în atenţie faptul că, prin astfel de practici abuzive, în absenţa unui inventar al spaţiilor verzi şi beneficiind de un climat politic favorabil,  în ultimii 20 ani administraţiile locale ale municipiului Constanţa au schimbat destinaţia a mii de metri pătraţi de spaţii verzi, pe care le-au vândut investitorilor imobiliari influenţi din oraş (firme apropiate de edili, cum este şi SOLID HOUSE) şi pe care aceştia au ridicat zeci de blocuri.

Cetăţenii şi organizaţiile nonguvernamentale şi-au manifestat revolta faţă de aceste proiecte, autorizate fără a ţine seama de sănătatea oamenilor, ci doar de interese economice şi speculative.

Drept urmare, pe rolul instanţei de contencios administrativ sunt la ora aceasta zeci de procese  prin care se solicită anularea de PUZ-uri şi autorizaţii de construire.

Cu titlu de exemplu, pe B-dul Lăpuşneanu, un şir de noi blocuri au fost ridicate în faţa celor mai vechi şi mai puţin înalte, totul pe spaţiul verde.

Mall-ul de pe acelaşi bulevard a fost construit şi extins la intrarea şi înspre Parcul Tăbăcărie, iar şirul exemplelor poate continua.

De amintit şi celebrul dosar al Retrocedărilor, în care Instanţa Spremă se pronunţă în aceste zile şi în care fostul primar Radu Mazăre, alături de zeci de funţionari din primărie, au fost trimişi în judecată pentru retrocedarea ilegală a unor terenuri din municipiu, inclusiv bucăţi de plajă şi faleză din Mamaia, cu un prejudiciu de peste 110 milioane de euro.

Având în vedere aspectele invocate, solicităm:

– întocmirea unor rapoarte de specialitate de către experți în construcţii – rezistenţă şi stabilitate, în urma studierii documentaţiei, dar mai ales a condiţiilor de la faţa locului, din care să reiasă, fără echivoc, dacă şi în ce măsură structura de rezistenţă a blocului B2 este afectată de lucrările la noua construcţie şi cum se influenţează reciproc cele două clădiri;

– desemnarea unor inspectori în construcţii, arhitecţi, specialişti în urbanism şi politica locuirii care să revadă, printr-un control cronologic, amănunțit și riguros, legalitatea și oportunitatea documentaţiei referitoare la proiectarea, autorizarea și construirea imobilului, inclusiv legalitatea celor trei autorizaţii, obţinute pe acelaşi proiect şi avize vechi de 14  ani!,  dar şi a moduli în care se respectă în teren proiectul autorizat.”

Foto: Baricada Verde

Lasă un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată.

Alte Știri
Încarcă mai mult