AcasăActualitateS-a publicat pe SEAP anunțul privind achiziția ”Lucrări de reparații și întreținere...

S-a publicat pe SEAP anunțul privind achiziția ”Lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice aflată în incinta Portului Constanța -PRIORITATEA 3”

Astăzi a fost publicat pe platforma SEAP, anunțul privind achiziția ”Lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice aflată în incinta Portului Constanța -PRIORITATEA 3”

Obiectul achiziției

Lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice aflată în incinta Portului Constanța – PRIORITATEA 3

Lucrările care fac obiectul achiziției sunt de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice aflată în incinta Portului Constanța, conform specificațiilor caietului de sarcini. Lucrările presupun înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii, având drept rezultat readucerea liniilor și a aparatelor de cale în parametrii instrucționali, în vederea redeschiderii acestora pentru exploatare cu vitezele prevăzute, în condiții de deplină siguranță.

Lucrările aferente PRIORITATII 3 constau în înlocuirea suprastructurii c.f. pe un număr de 7 linii, totalizând 1,450 km. De asemenea, vor fi înlocuite 14 aparate de cale și seturile de traverse speciale din lemn la un număr de 4 aparate de cale.

În cadrul lucrărilor, pe cele 7 linii vor fi utilizate exclusiv traverse din beton precomprimat, iar în curbe vor fi prevăzute traverse din beton precomprimat cu supralărgire.

Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 22 zile

Durata de execuție: maxim 240 zile calendaristice de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor, dintre care 60 zile calendaristice pentru aprovizionarea cu materiale de cale şi 180 zile calendaristice pentru lucrările propriu zise.

Valoarea totală estimată: Valoarea fara TVA: 32.355.792,36; Moneda: RON

Locul principal de executare:

Linii si aparate de cale din Complexul Feroviar Port Constanța, Constanţa Port Zona A, Constanţa Port Zona B, Constanţa Port A Gr. Siloz 2, conform specificațiilor Caietului de Sarcini.linii si aparate de cale din Complexul Feroviar Port Constanța, Constanţa Port Zona A, Constanţa Port Zona B, Constanţa Port A Gr. Siloz 2, conform specificațiilor Caietului de Sarcini.

Descrierea achizitiei publice

Lucrările care fac obiectul achiziției sunt lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice aflată în incinta Portului Constanța, conform specificațiilor caietului de sarcini. Lucrările presupun înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii, având drept rezultat readucerea liniilor și a aparatelor de cale în parametrii instrucționali, în vederea redeschiderii acestora pentru exploatare cu vitezele prevăzute, în condiții de deplină siguranță.

Lucrările aferente PRIORITATII 3 constau în înlocuirea suprastructurii c.f. pe un număr de 7 linii, totalizând 1,450 km. De asemenea, vor fi înlocuite 14 aparate de cale și seturile de traverse speciale din lemn la un număr de 4 aparate de cale.

În cadrul lucrărilor, pe cele 7 linii vor fi utilizate exclusiv traverse din beton precomprimat iar în curbe vor fi prevăzute traverse din beton precomprimat cu supralărgire.

Din cauza colmatării/deteriorării sistemului de drenare a apelor de suprafață de pe platforma CF a grupei B1 – Port Constanța, excesul de apă şi umiditate determină apariția unor probleme de instabilitate la terasamentele de cale ferată ale acestor linii.

Influența acestora asupra liniei de cale ferată este evidențiată prin deformații ale căii în plan transversal şi longitudinal, pentru aducerea căii în parametrii de siguranţă fiind necesare lucrări repetate de rectificare la nivelul şi direcţia căii. Pentru remedierea situaţiei, este necesară refacerea sistemului de drenare a platformei CF, în condiţiile respectării normelor şi instrucţiunilor CFR în vigoare.

Criterii de atribuire:

Cel mai bun raport calitate – preț

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii este de 240 zile.

Finanțarea:

Buget de Stat – PROGRAM LUCRARI SI SERVICII INTRETINEREA SI FUNCTIONAREA/ EXPLOATAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE DERULATE LA NIVEL Regional – SRCF CONSTANTA cu finanțare în anul 2023 de la Buget de stat,

Încheierea contractului este condiționată de alocarea fondurilor cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor.

Deschiderea ofertelor are loc în data de 15.06.2023; Ora locala: 15:00